Śp. dr Jacek Kriegseisen

W dniu 15 lipca 2021 r. w wieku 56 lat zmarł dr Jacek Kriegseisen (19.01.1965 – 15.07.2021) ceniony przez współpracowników i studentów historyk sztuki, wieloletni pracownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie nowożytnego rzemiosła artystycznego, a w szczególności złotnictwa w Prusach Królewskich, Prusach Książęcych i na Pomorzu, prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Pożegnanie odbędzie się w środę, 21 lipca, o godzinie 10:00 w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Sopocie.

Śp. prof. Adam Małkiewicz

Z żalem informujemy, że 25 czerwca 2021 zmarł w Krakowie
Śp. profesor Adam Małkiewicz,
Członek Honorowy naszego Stowarzyszenia

Pogrzeb rozpocznie się się 9 lipca 2021 o godz. 11.40
w kaplicy na cmentarzu Rakowickim

Ś.†P. dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Rodzina i Przyjaciele zawiadamiają, że 29 stycznia 2021 roku
w wieku 73 lat, odszedł do domu Ojca 

Ś.†P.
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Pracownik naukowy Wydziału Historii Dziedzictwa Kulturowego oraz Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wieloletni, zasłużony kustosz zbiorów malarstwa, grafiki i rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu, członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w latach 1985-1989 prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Królewskiej Katedrze na Wawelu
w środę 3 lutego 2021 roku o godzinie 8.00

następnie prochy Zmarłego Profesora zostaną przewiezione do kaplicy cmentarnej w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej, gdzie po Mszy św. o godzinie 14.00 spoczną na miejscowym cmentarzu.