Historia

logo_SHSStowarzyszenie powstało w Krakowie w r. 1920 staraniem profesorów Jerzego Mycielskiego i Mariana Morelowskiego,
w swej pierwotnej formie przetrwało do r. 1923. Reaktywowane
w r. 1934 w Krakowie jako Polski Związek Historyków Sztuki.
W r. 1946 zarejestrowane jako Związek Historyków Sztuki
i Kultury
, z centralą w Warszawie; od r. 1952 pod nazwą Stowarzyszenie Historyków Sztuki.