Stulecie kapistów

Długie trwanie kapistów. Konferencja naukowa,

Kraków 17-18 października 2024
W ramach projektu: Stulecie kapistów 2023-2024

Organizatorzy: Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Krakowski
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie

Partnerzy: Stowarzyszenie Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Związek Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski

 

 

Sto lat temu, w roku akademickim 1923-1924, na ASP w Krakowie zawiązała się
grupa studentów – głównie z pracowni prof. Józefa Pankiewicza – pod nazwą Komitet
Paryski. Przyświecała im idea „tworzenia dobrego malarstwa”. W tym celu przygotowali
wyjazd do Paryża na dalsze studia artystyczne (we wrześniu 1924 roku) oraz przyczynili
się do utworzenia filii paryskiej ASP w Krakowie, co było misją ich profesora. Do grupy
należeli m. in. Jan Cybis, Józef Czapski, Józef Jarema, Artur Nacht-Samborski, Piotr
Potworowski, Hanna Rudzka-Cybisowa, Janusz Strzałecki, Zygmunt Waliszewski. Od
skrótu K.P. zostali nazwani kapistami, a kierunek, który wytyczyli określono mianem
kapizmu. Wpisał się on na trwałe w szerszy nurt polskiego i europejskiego koloryzmu. Ten
historyczny moment domaga się uczczenia oraz refleksji naukowej ze względu na
niekwestionowaną wagę artystyczną Komitetu Paryskiego oraz osiągnięcia indywidualne
jego członków, których zaliczamy dziś do kanonu sztuki polskiej w XX wieku.
Zapraszamy do udziału w konferencji naukowej, która na nowo przybliży fenomen i
znaczenie tego ugrupowania. Określenie „długie trwanie kapistów” możemy rozumieć w
sensie historycznym i symbolicznym. Chcemy ponownie przyjrzeć się kapizmowi jako
ważnej tradycji sztuki polskiej XX wieku i zastanowić się na czym polega jego niesłabnąca
obecność – tak w sensie pozytywnym, jak negatywnym. Interesują nas fakty i legenda,
źródła i interpretacje, ustalenia programowe i recepcja. Interesują nas instytucje, które
dbają o spuściznę kapistów, a także miejsce tej spuścizny na rynku sztuki. Ważne jest
poszerzenie perspektywy o konteksty zagraniczne. Fascynującym tematem może się
również okazać oddziaływanie artystów z kręgu K.P. na twórców nam współczesnych.
Pole refleksji jest szeroko otwarte!

Abstrakty nie przekraczające 3600 znaków prosimy nadsyłać do 5 lipca br. do Anny

Baranowej (baranowa@interia.pl, shskr@poczta.fm) i Agnieszki Kosińskiej
(akosinska@mnk.pl).