Komunikat listopadowy 10/2023

Kraków 20.XI.2023

    

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zwiedzanie wystaw:

  1. 13 grudnia, środa, o godz. 14.00 po wystawie Broń i Barwa w Arsenale Muzeum Czartoryskich, oprowadzi nas kurator, Michał Dziewulski.

Zbiórka w hallu Arsenału.

Sekcja Sztuki Nowoczesnej OK SHS zaprasza w dniu 15 grudnia, piątek, godz. 16.30-18.00 do Galerii Pryzmat, ul. Łobzowska 3, I. piętro. Spotkamy się na wystawie Pawła Taranczewskiego pt. „Droga”. W programie: spotkanie z Artystą, laureatem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza 2023 oraz wykład Anny Baranowej pt. „Paweł Taranczewski, czyli o pożytkach artystycznej klauzury”.

Spotkanie jest współorganizowane z dr Agnieszką Hennel-Brzozowską, członkinią zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio oraz Związkiem Polskich Artystów Plastyków Okręg Krakowski. Na uczestników czeka niespodzianka.

Ponadto na początek 2024 roku planujemy zwiedzanie wystaw Edward Steichen w Muzeum Fotografii

https://mufo.krakow.pl/odwiedzaj/wystawy/edward-steichen-18791973

oraz

nowootwartego Muzeum Cystersów w Mogile

https://muzeumcystersow.pl/

Uprzejmie prosimy o włączenie się do pomocy na rzecz renowacji zabytkowego Domu Doktora w Zakopanem, który uległ pożarowi w dniu 31 października. Obecnie prowadzona jest zbiórka pt. „Prace zabezpieczające po pożarze zabytkowego Domu Doktora w Zakopanem”, utworzona na portalu zrzutka.pl przez panią Katarzynę Zalasińską, dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

https://zrzutka.pl/xy6czv?fbclid=IwAR2vzdNkiRj2ckGJ3pjUgbAj6JHC_p-NT32N98SkoSACAZgKp7E_DHYUS3c

https://zabytek.pl/pl/obiekty/zakopane-dom-doktora

Więcej informacji i zdjęcia można znaleźć na stronie zrzutki.

Do Domu Doktora wielokrotnie zapraszaliśmy w związku z działalnością kulturalną, która była w nim prowadzona od niemal 30 lat. Pani Magdalena Kraszewska, współwłaścicielka domu, z inicjatywy naszego oddziału została w roku 2006 wyróżniona w ramach Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za szczególne zasługi na rzecz ratowania architektury drewnianej. To prestiżowe wyróżnienie opiekunka Domu Doktora otrzymała „za wysiłki na rzecz utrzymania autentyczności willi z 1898 roku w stylu zakopiańskim”. Jest możliwość odbudowy domu i przywrócenia jego funkcji. Pomóżmy!

______________

Wszystkim Koleżankom i Kolegom przypominamy, że  w  2024 roku obowiązywać będzie nowy wzór legitymacji członkowskich. Otrzymają je tylko  osoby, które nie są w Stowarzyszeniu dłużnikami. O możliwościach uporządkowania swojej sytuacji w Stowarzyszeniu informowaliśmy już wielokrotnie w naszych komunikatach.

Zapraszamy do odwiedzenia naszego facebooka:

który prowadzi Kol. Monika Rydiger:

https://www.facebook.com/shskrakow/?locale=pl_PL


   

LXXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy

Toruń 23-24 listopada 2023 roku

CZWARTEK

10.00-10.15

Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości Sesji

10.15-10.30

Sergiusz Michalski

Eberhard Karls Universität Tübingen

Uwagi nad historią recepcji i badań nad ikonoklazmem.

10.30-10.45

Piotr Birecki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

Różne oblicza ikonoklazmu

10.45-11.00

Jarosław Bogacz

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie

Stosunek starożytnego kościoła do obrazu. Źródła i geneza pierwszych chrześcijańskich ruchów ikonoklastycznych

11.00-11.15

Katarzyna Bogacka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury

Odebrać rząd dusz – o unicestwianiu insygniów władzy duchowej i świeckiej.

11.15-11.30

Andrzej Kuźma

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny, Sekcja prawosławna

Teologia ikonoklazmu cesarza Konstantyna V (742-775)

11.30-12.00 Dyskusja i przerwa kawowa

12.00-12.15

Agnieszka Piórecka

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski

Czy ikonoklazm w sztuce bizantyńskiej przetrwał upadek ikonoklazmu w 843 roku?

12.15-12.30

Mirosław Kruk

Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki

Muzeum Narodowe w Krakowie, Kolekcja Sztuki Cerkiewnej

Źródła wiedzy o ikonoklazmie bizantyńskim polemistów religijnych w nowożytnej Rzeczypospolitej

12.30-12.45

Jan Michalski

Archiwum Galerii Zderzak w Krakowie

Damnatio memoriae. W świetle wizji św. Marii Magdaleny de’ Pazzi

12.45-13.00

Piotr Krasny, Michał Kurzej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki

Katolicki ikonoklazm i niechęć do obrazów w epoce potrydenckiej – zarys problematyki

13.00-15.00 Dyskusja i przerwa obiadowa

15.00-15.15

Joanna Piotrowska

Narodowy Instytut Dziedzictwa Odział Terenowy w Olsztynie

Zranienie i wywyższenie. Stare sposoby na nowe wizerunki w dobie potrydenckiej na przykładzie braniewskiej Trójcy Świętej

15.30-15.45

Jerzy Żmudziński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przeciw Matce Boskiej czy przeciw obrazowi? Pohańbić i porzucić czy unicestwić? Motywy jasnogórskiego ataku ikonoklastycznego w 1430 roku

15.45-16.00

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Mit ikonoklazmu i konflikt religijny w patriarchacie moskiewskim w XVII w.

16.00-16.15

Irena Radzewicz

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Przekształcenie wnętrz oraz brył kościołów na cerkwie prawosławne w II połowie XIX w. na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

16.15-16.30

Alicja Saar-Kozłowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

Niszczenie wizerunku stolicy jako symbolu tożsamości narodowej na przykładzie Warszawy

16.30 – 16.45

Dorota Jędruch

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki,

Uśmiercanie architektury modernistycznej – wizualna i językowa figura śmierci budynku

17.00-17.45 DYSKUSJA

19.00

Bernward – wręczenie nagród Szczęsnego Dettloffa i Jerzego Łozińskiego, spotkanie towarzyskie

PIĄTEK

9.00 Spotkanie z zabytkami kościoła św. Jakuba.

Oprowadza Elżbieta Pilecka

Centrum Sztuki Współczesnej, Sala Kinowa

10.15-10.30

Michał Janocha

UniwersytetWarszawski, Wydział Artes Liberales w Komisji Speculum Bizantinum

„Czyj jest ten obraz i napis?” – fundamenty teologiczne obrazu i ich recepcja na Wschodzie i Zachodzie

10.30-10.45

Dorota Kownacka-Rogulska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ikonoklazm mieszczański – zmiana estetycznego zaszeregowania

10.45-11.15 Dyskusja i przerwa kawowa

11.15-11.30

Elżbieta Kal

Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Instytut Historii

Zawłaszczenie – odrzucenie – mitologizacja i nowy ikonoklazm?

Ekspresjoniści a sztuka zdegenerowana (wybrane problemy)

Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy

11.30-11.45

Jakub Zarzycki

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Furia i zamysł. O motywacjach i kryteriach oceny prawdziwych oraz fikcyjnych aktów ikonoklastycznych na łamach polskiej prasy w latach ok. 1861-1914

11.45-12.00

Łukasz Rozmarynowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki

Ikonoklastyczne deracjonalizacje w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych XX wieku

12.00-12.15

Elżbieta Błotnicka-Mazur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dezintegracja jako kreacja. Refleksy zmienne Adama Marczyńskiego w Osiekach (1970)

12.15-12.45 Dyskusja i przerwa kawowa

12.45-13.00

Iwona Grodź

Portret czy jego rewers? Kilka uwag na temat filmu „Portret kobiety w ogniu”(2019),reż. Céline Sciamma

13.00-13.15

Magdalena Horowus-Czajka

Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą

Dewastacja jako metoda twórcza – przypadki Józefa Hałasa i Iwony Zając

13.15-14.45 Dyskusja i przerwa obiadowa

14.45-15.00

Bartosz Rogala

Uniwersytet Mikołaja Koperni ka w Toruniu

Uciszanie murów. Publiczne debaty na przykładach writingu, graffiti oraz murali.

15.00-15.15

Ewa Rybałt

Lviv Educational Platform,Ukraina

Leninopad wobec geopoetyki ukraińskości

15.15-15.30

Joanna Stacewicz-Podlipska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

„Portrety muszą być podobne”. Molierowski Don Juan w socjalistycznej Warszawie

15.30-15.45

Agata Stankowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej

Ikonoklazm: pomiędzy paradoksem a gestem (na wybranych przykładach sztuki i literatury)

15.45-16.00

Dorota Szewczyk-Prokurat

Muzeum Narodowe w Lublinie, Dział Sztuki

Ikonoklazm polityczny 1938 roku a kolekcja ikon w Muzeum Narodowym w Lublinie

16.00-16.15

Kinga Blaschke

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Ikonoklazm po BLM i jego europejska recepcja

16.15-16.30

Tomasz de Rosset

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

Sztuka niewizualna (niewidzialna/niewidoczna)

16.30 Podsumowanie obrad i ich zakończenie


Za Zarząd:
Sekretarz: Barbara Ciciora
Prezes: Joanna Daranowska-Łukaszewska