Komunikat lipcowy 7/2023

Kraków 27 VII 2023

 

Z żalem żegnamy Barbarę Kleszczyńską,
ofiarną i bezinteresownie koleżeńską,
wieloletnią zasłużoną prezes Oddziału Krakowskiego,
Członka Honorowego Stowarzyszenia Historyków Sztuki


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Wycieczki:

• Przypominamy o wycieczce do Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego Diecezji Bielsko-Żywieckiej, które prezentuje skarby drewnianej architektury.
Wyjazd z Krakowa w sobotę 30 września., godz. 7.00
W programie:
Nidek – późnogotycki kościół pw. ŚŚ. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, z ołtarzami wg projektu Francesca Placidiego oraz ogrodu nideckiego wzorowanego na średniowiecznym hortus conclusus.
Osiek – późnogotycki drewniany dawny  kościół parafialny pw. Św. Andrzeja Apostoła z 1. poł. XVI w. z unikatową polichromią renesansową oraz rokokowym wyposażeniem.
Polanka Wielka – renesansowy kościół pw. Św. Mikołaja z 1. poł. XVI w., z rokokowym wyposażeniem tzw. ucznia Mistrza Johanna Lehnera z poł. XVIII w. oraz skarbca Diecezji Bielsko-Żywieckiej prezentującego paramenty liturgiczne
Grojec – kościół pw. Św. Wawrzyńca z 1767 r. z ołtarzami wg projektów Francesca Placidiego i z kolekcją instrumentów muzycznych i muzykaliów z XIX-XX w.
Stara Wieś – dawna szkoła parafialna z koń. XVIII w. (jedyny taki budynek zachowany na tych terenach in situ z XVIII w.), oraz  drewniany kościół parafialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z 1522 r. z unikalnym wyposażeniem XVIII-XIX w. oraz zwiedzenie miejscowego muzeum parafialnego.

Zapisy i wszelkie informacje kol. Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 606 120 893 lub e-mail m.lisrzep@interia.pl

• Wrocławski Oddział SHS w terminie 12-14 października 2023 organizuje wyjazd zabytkoznawczy po Czechach i Słowacji na trasie: Wrocław – Šternberg – Úsov – Šaštin-Stráže – Červený Kameň – Trnava – Nitra – Trenczyn – Hostýn – Wrocław. Koszt przy 45 uczestnikach to 890 zł, do tego koszt wstępów – ok. 450 koron czeskich i 35 euro. Informacje i zapisy: Robert Heś (Muzeum Narodowe we Wrocławiu) robert.hes@mnwr.pl, tel. +48-71/372-51-50 wew. 242.


Wystawy:
• we wrześniu b.r. Sekcja Sztuki Nowoczesnej SHS planuje zwiedzanie wystawy rzeźb Zdzisława Beksińskiego w ogrodach Wawelu oraz wystawy prac Kingi Nowak – autorki instalacji Wyspia,
• w październiku b.r. SHS planuje zwiedzanie nowootwartego Skarbca w Zamku Królewskim na Wawelu,
• w październiku b.r. SHS planuje także zwiedzanie wystawy Ekspresja. Lwowska rzeźba rokokowa w Zamku Królewskim na Wawelu,
• w listopadzie br. SHS planuje zwiedzanie wystawy Matejko. Malarz i historia w Muzeum Narodowym w Krakowie.
O konkretnych terminach poinformujemy w komunikacie po wakacjach. Zapraszamy do wspólnego z kuratorami zwiedzania wystaw!


Konferencje:
• Zarząd Główny SHS zaprasza do przesyłania zgłoszeń na LXXI Ogólnopolską Sesję SHS pt. Zniszzczyć obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy, która odbędzie się w Toruniu w dniach 23-24 listopada.
Zgłoszenia na sesję należy przesłać na adres: shs@umk.pl
• Zamek Królewski na Wawelu planuje organizację interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Wawel w XVI wieku – XVI wiek na Wawelu w dniach 23-25 listopada 2023. Szczegółowe informacje: Lidia Brzyska (lbrzyska@wawelzamek.pl) i Natalia Koziara-Ochęduszko (nkoziara@wawelzamek.pl).


Nagrody:
Zarząd Główny SHS prosi o nadsyłanie do 31 lipca wniosków o przyznanie nagrody w konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za prace naukowe. Nominowani muszą być młodymi członkami SHS (do 35 lat).
Zarząd Główny prosi także o nadsyłanie do 31 lipca wniosków o przyznanie nagrody w konkursie im. Prof. Jerzego Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem publikacji o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym.


Nowe legitymacje członkowskie SHS:
Nowe legitymacje zostaną wprowadzone od stycznia 2024 r., będą jednak dostępne tylko dla osób, które nie zalegają ze składkami.
Od stycznia br. obowiązuje nowa składka członkowska w wysokości 10 zł miesięcznie (składka podstawowa) + 5 zł na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej; emeryci oczywiście wszystko 50%.
Przypominamy o możliwości umorzenia części zaległych składek!

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:
PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o regularne opłacanie składek, a do dłużników aby uregulowali zaległości – w związku z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania lokalu jest nam to bardzo potrzebne.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki!


Zapraszamy do odwiedzania naszego facebooka, który prowadzi Kol. Monika Rydiger:
https://www.facebook.com/shskrakow/?locale=pl_PL


Ważne!
Informujemy, że biuro Oddziału będzie nieczynne od 1 do 27 sierpnia.