Komunikat październikowy 9/2023

Kraków 10 X 2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 


Zwiedzanie wystaw:

18 października, środa, o godz. 14.00 po wystawie Włodzimierz Tetmajer. Siła barw i temperamentu w Pałacu Krzysztofory, oddziale Muzeum Krakowa, oprowadzi nas kurator, Marta Marek.
Zbiórka w hallu Pałacu Krzysztofory.

25 października, środa, o godz. 14.00 po wystawie Obraz złotego wieku w Zamku Krolewskim na Wawelu oprowadzi nas kurator, Krzysztof Czyżewski.
Zbiórka przed wejściem na wystawę.

UWAGA !!!! Wyjątkowo w niedzielę, 12 listopada o godz. 10.00, po wystawie Matejko. Malarz i historia w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie oprowadzi nas kurator, prof. Michał Haake.
Zbiórka w hallu Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie.

15 listopada, środa, o godz. 14.00 wraz z kuratorem w Bibliotece Jagiellońskiej zwiedzimy nową wystawę 550 lat druku w Polsce.
Zbiórka w hallu Biblioteki Jagiellońskiej.

Ponadto przygotowujemy zwiedzanie wystaw Edward Steichen w Muzeum Fotografii (grudzień 2023)

oraz nowootwartego Muzeum Cystersów w Mogile (na początku 2024)

Krypta u Pijarów wraz z Magdą Rząsową zapraszają SHS na oprowadzanie po wystawie prac Antoniego Rząsy w Krypcie u Pijarów w czwartek, 26 października, o godz. 16.00; po wystawie oprowadzi zebranych historyk sztuki, pani Agata Kokoryna.


Konferencje:

LXXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy
Toruń 23-24 listopada 2023 roku
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, Sala Kinowa
(program na końcu komunikatu)

Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz ze Stowarzyszeniem Historyków Sztuki oraz Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję Odbudować, zmienić, zachować? Zamki w krajobrazie Polski, która odbędzie się 7 i 8 listopada w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie (dawniej Dom Partii). Szczegółowy program konferencji w załączniku.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: https://ozz_konferencja.webankieta.pl/

_______________________________

Nowe legitymacje członkowskie SHS

Tryb i warunki wymiany legitymacji SHS na przełomie 2023 i 2024 roku

UWAGA !!!

Od 1 stycznia 2024 stare, papierowe legitymacje będą nieważne!

W wyniku podjętej na ostatnim walnym zjeździe SHS decyzji o zmianie dotychczasowych papierowych legitymacji na nową formę plastikowej karty, zawierającej logo SHS oraz nazwisko i numer członka (bez zdjęcia), w końcu 2023 roku jest planowana ich wymiana. Ważność legitymacji będzie przedłużana wydawanym corocznie holograficznym znaczkiem. Karta zawiera nazwę Stowarzyszenia w języku polskim i angielskim, co powinno ułatwić bezpłatny wstęp do muzeów polskich i zagranicznych.

Przechodzimy na płatność roczną. Płatność roczna nie oznacza, że ktoś nie może wpłacać na konto SHS rocznej stawki w ratach. Oznacza to tylko tyle, że znaczek na następny rok może otrzymać osoba, która ma wpłaconą pełną stawkę za rok poprzedni (2023). Karty będą mogły być wydane wyłącznie osobom o uregulowanym statusie i braku zadłużenia.

W związku z tym, że nowe legitymacje będą posiadały znaczek na 2024 rok, apelujemy do wszystkich członków o regulowanie do końca roku wpłaty zaległych składek.

Przypominamy, że aktualna składka członkowska od 1 stycznia 2023 roku, wynosi:

Regularna – 10 zł miesięcznie = 120 zł rocznie
Dobrowolnie – dodatkowo 5 zł Fundusz Pomocy Koleżeńskiej = 180 zł rocznie
Ulgowa – 5 zł miesięcznie (+2,5 zł FPK – płatność dobrowolna) = 60/ 90 zł rocznie.

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

Apelujemy do Koleżanek i Kolegów o regularne opłcanie składek, a do dłużników, aby uregulowali zaległości – w związku z drastycznym wzrostem kosztów utrzymania lokalu jest nam to bardzo potrzebne.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki!


Wycieczka poznańskiego SHS:

Organizator – Monika Siwczak, e-mail: monika.siwczak@onet.pl

W dniu 21 października br. Poznański SHS planuje ostatni w tym roku objazd szlakiem kościołów drewnianych.

Tym razem udamy się w okolice Zbąszynia gdzie mamy w planie zwiedzić łącznie 4 kościoły w Klępsku, Chlastawie, Kosieczynie oraz Łomnicy.

Z racji tego, iż dni są coraz to krótsze, wstępnie wyjazd planujemy na godzinę 7:30 tradycyjnie z Dworca Zachodniego. Powrót do godziny 17:00 również Dworzec Zachodni.

W Zbąszyniu planowana jest przerwa 2 godzinna tak aby każdy mógł zjeść obiad lub na spokojnie napić się ciepłej herbaty w sprzyjających okolicznościach przyrody.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc jaką dysponujemy w busie (20max), pierwszeństwo mają oczywiście członkowie, którzy nie zalegają z opłacaniem składek. Osoby towarzyszące mogą wziąć udział w objeździe jeżeli będziemy dysponować wolnymi miejscami, za dodatkową opłatą 40zł darowizna na cele statutowe SHS plus dodatkowe 10 zł za wejście do Kościoła w Klępsku (SHS pokrywa wszelkie koszty jedynie Członkom naszego Oddziału).

Zgłoszenia na objazd przyjmuję do czwartku tj. 12.10.2023 drogą mailową lub telefonicznie pod numerem 724 280 535. W razie pytań służę pomocą i do zobaczenia na ostatnim objedzie w tym roku kalendarzowym.


Zapraszamy do odwiedzenia naszego facebooka: który prowadzi Kol. Monika Rydiger.


Za Zarząd:

Sekretarz: Barbara Ciciora

Prezes: Joanna Daranowska-Łukaszewska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXXI Ogólnopolska Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki

Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy

Toruń 23-24 listopada 2023 roku

 

CZWARTEK

10.00-10.15

Otwarcie obrad, powitanie uczestników i gości Sesji

10.15-10.30

Sergiusz Michalski

Eberhard Karls Universität Tübingen

Uwagi nad historią recepcji i badań nad ikonoklazmem.

10.30-10.45

Piotr Birecki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

Różne oblicza ikonoklazmu

10.45-11.00

Jarosław Bogacz

Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Gnieźnie

Stosunek starożytnego kościoła do obrazu. Źródła i geneza pierwszych chrześcijańskich ruchów ikonoklastycznych

11.00-11.15

Katarzyna Bogacka

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Edukacji i Kultury

Odebrać rząd dusz – o unicestwianiu insygniów władzy duchowej i świeckiej.

11.15-11.30

Andrzej Kuźma

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Wydział Teologiczny, Sekcja prawosławna

Teologia ikonoklazmu cesarza Konstantyna V (742-775)

11.30-12.00 Dyskusja i przerwa kawowa

12.00-12.15

Agnieszka Piórecka

Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział Krakowski

Czy ikonoklazm w sztuce bizantyńskiej przetrwał upadek ikonoklazmu w 843 roku?

12.15-12.30

Mirosław Kruk

Uniwersytet Gdański, Instytut Historii Sztuki

Muzeum Narodowe w Krakowie,Kolekcja Sztuki Cerkiewnej

Źródła wiedzy o ikonoklazmie bizantyńskim polemistów religijnych w nowożytnej Rzeczypospolitej

12.30-12.45

Jan Michalski

Archiwum Galerii Zderzak w Krakowie

Damnatio memoriae. W świetle wizji św. Marii Magdaleny de’ Pazzi

12.45-13.00

Piotr Krasny, Michał Kurzej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Historii Sztuki

Katolicki ikonoklazm i niechęć do obrazów w epoce potrydenckiej – zarys problematyki

 

13.00-15.00 Dyskusja i przerwa obiadowa

 

15.00-15.15

Joanna Piotrowska

Narodowy Instytut Dziedzictwa Odział Terenowy w Olsztynie

Zranienie i wywyższenie. Stare sposoby na nowe wizerunki w dobie potrydenckiej na przykładzie braniewskiej Trójcy Świętej

15.30-15.45

Jerzy Żmudziński

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przeciw Matce Boskiej czy przeciw obrazowi? Pohańbić i porzucić czy unicestwić? Motywy jasnogórskiego ataku ikonoklastycznego w 1430 roku

 

 

 

15.45-16.00

Aleksandra Sulikowska-Bełczowska

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii Sztuki, Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

Mit ikonoklazmu i konflikt religijny w patriarchacie moskiewskim w XVII w.

16.00-16.15

Irena Radzewicz

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Przekształcenie wnętrz oraz brył kościołów na cerkwie prawosławne w II połowie XIX w. na wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej

16.15-16.30

Alicja Saar-Kozłowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

Niszczenie wizerunku stolicy jako symbolu tożsamości narodowej na przykładzie Warszawy

16.30 – 16.45

Dorota Jędruch

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,Nowoczesnej Instytutu Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki

Uśmiercanie architektury modernistycznej – wizualna i językowa figura śmierci budynku

 

17.00-17.45 DYSKUSJA

 

19.00

Bernward – wręczenie nagród Szczęsnego Dettloffa i Jerzego Łozińskiego, spotkanie towarzyskie

 

 

 

PIĄTEK

9.00 Spotkanie z zabytkami kościoła św. Jakuba.

Oprowadza Elżbieta Pilecka

 

Centrum Sztuki Współczesnej, Sala Kinowa

 

10.15-10.30

Michał Janocha

UniwersytetWarszawski, Wydział Artes Liberales w Komisji Speculum Bizantinum

„Czyj jest ten obraz i napis?” – fundamenty teologiczne obrazu i ich recepcja na Wschodzie i Zachodzie

10.30-10.45

Dorota Kownacka-Rogulska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Ikonoklazm mieszczański – zmiana estetycznego zaszeregowania

 

10.45-11.15 Dyskusja i przerwa kawowa

 

11.15-11.30

Elżbieta Kal

Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Instytut Historii

Zawłaszczenie – odrzucenie – mitologizacja i nowy ikonoklazm?

Ekspresjoniści a sztuka zdegenerowana (wybrane problemy)

Zniszczyć Obraz. Ikonoklazm europejski: akt destrukcji i akt twórczy

11.30-11.45

Jakub Zarzycki

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Historii Sztuki, Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Furia i zamysł. O motywacjach i kryteriach oceny prawdziwych oraz fikcyjnych aktów ikonoklastycznych na łamach polskiej prasy w latach ok. 1861-1914

 

11.45-12.00

Łukasz Rozmarynowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki

Ikonoklastyczne deracjonalizacje w sztuce polskiej lat siedemdziesiątych XX wieku

12.00-12.15

Elżbieta Błotnicka-Mazur

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dezintegracja jako kreacja. Refleksy zmienne Adama Marczyńskiego w Osiekach (1970)

 

12.15-12.45 Dyskusja i przerwa kawowa

12.45-13.00

Iwona Grodź

Portret czy jego rewers? Kilka uwag na temat filmu „Portret kobiety w ogniu”(2019),reż. Céline Sciamma

13.00-13.15

Magdalena Horowus-Czajka

Uniwersytet Gdański, Instytut Badań nad Kulturą

Dewastacja jako metoda twórcza – przypadki Józefa Hałasa i Iwony Zając

 

13.15-14.45 Dyskusja i przerwa obiadowa

 

14.45-15.00

Bartosz Rogala

Uniwersytet Mikołaja Koperni ka w Toruniu

Uciszanie murów. Publiczne debaty na przykładach writingu, graffiti oraz murali.

15.00-15.15

Ewa Rybałt

Lviv Educational Platform,Ukraina

Leninopad wobec geopoetyki ukraińskości

15.15-15.30

Joanna Stacewicz-Podlipska

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

„Portrety muszą być podobne”. Molierowski Don Juan w socjalistycznej Warszawie

15.30-15.45

Agata Stankowska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej

Ikonoklazm: pomiędzy paradoksem a gestem (na wybranych przykładach sztuki i literatury)

15.45-16.00

Dorota Szewczyk-Prokurat

Muzeum Narodowe w Lublinie, Dział Sztuki

Ikonoklazm polityczny 1938 roku a kolekcja ikon w Muzeum Narodowym w Lublinie

 

16.00-16.15

Kinga Blaschke

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Ikonoklazm po BLM i jego europejska recepcja

16.15-16.30

Tomasz de Rosset

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych

Sztuka niewizualna (niewidzialna/niewidoczna)

 

16.30 Podsumowanie obrad i ich zakończenie