Komunikat grudniowy 6/2022

Kraków 14 XII 2022

Wszystkim Koleżankom i Kolegom

serdecznie życzymy

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2023 roku

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W związku z wysokimi kosztami energii elektrycznej, którą wykorzystujemy do ogrzewania lokalu, w styczniu, lutym i marcu 2023 roku biuro Oddziału będzie zamknięte, a pracownice będą dyżurowały w poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00 – 13:00 w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ w Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej 53.


Konfrerencje

Z przyjemnością informujemy, że ogólnopolska sesja naukowa, którą organizował nasz Oddział razem z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Krakowie udała się dobrze, przy dużej frekwencji osób zainteresowanych. Materiały pokonferencyne zostaną wydane wspólnie z ASP.

Krakowski oddział SHS zamierza zorganizować w 2023 roku konferencję poświęconą kapistom. Szczegóły zostaną podane w następnym Komunikacie.

W dniach 20–21 kwietnia 2023 roku Oddział Górnośląski SHS planuje zorganizować sesję naukową: Oblicza mecenatu artystycznego na obszarze obecnego województwa śląskiego, dedykowaną Pani Profesor Ewie Chojeckiej. Zgłoszenia do 15 grudnia teresa.dudek@muzeum.bielsko.pl

Przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich (w roku bieżącym nadal miesięcznie: 5 zł. – składka podstawowa; 8 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%). Od 2023 miesięcznie: 10 zł. – składka podstawowa; 15 zł. z Funduszem Pomocy Koleżeńskiej; emeryci 50%).

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:
PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku:
77124046501111000051492393

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.