Składki

Aktualna wysokość składki członkowskiej wynosi

  • pełna 8 zł miesięcznie (rocznie 96 zł)
  • ulgowa 4 zł miesięcznie (rocznie 48 zł)

 

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Rynek Główny 47, 30-960 Kraków
77 1240 4650 1111 0000 5149 2393

Uprzejmie prosimy o regularne opłacanie składek członkowskich.

Przypominamy, ze zgodnie ze Statutem (§ 21 pkt 3) członkowie zobowiązani są do regularnego opłacania składek. Nieopłacanie składek przez okres dłuższy niż 12 miesięcy skutkować może wykluczeniem ze Stowarzyszenia (§ 25, pkt 1).

1544