Zarząd SHS oddział w Krakowie

Prezes
Joanna Daranowska-Łukaszewska

Wiceprezes
Monika Rydiger

Sekretarz
Agnieszka Gronek

Skarbnik
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Komisja Rewizyjna
Elżbieta Błażewska
Dorota Ostrowska
Dariusz Nowacki

Członkowie Zarządu
Barbara Ciciora
Małgorzata Lisowska-Rzepecka
Barbara Łepkowska
Jadwiga Oczko-Kozłowska
Jerzy Żmudziński