Zarząd SHS oddział w Krakowie

Prezes
Joanna Daranowska-Łukaszewska

Vice prezes
Monika Rydiger

Sekretarz
Barbara Ciciora

Skarbnik
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk

Członkowie
Anna Baranowa
Kamil Kleczka
Izabela Korczyńska
Małgorzata Lisowska-Rzepecka
Jerzy Żmudziński

Komisja Rewizyjna
Dariusz Nowacki
Dorota Ostrowska
Anna Petrus

Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zostali
Anna Baranowa, Andrzej Betlej, Barbara Ciciora, Danuta Czapczyńska- Kleszczyńska, Agnieszka Gronek, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Piotr Hordyński, Nicholas Hodge, Kamil Kłeczek, Izabela Korczyńska, Małgorzata Lisowska-Rzepecka, Irena Palca, Anna Petrus, Maria Rząca, Marek Walczak, Jerzy Żmudziński