Linki

www.shs.pl
Ogólnopolska strona Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.waw.pl
Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shsgdansk.pl
Oddział Gdański Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.pl/?projects=oddzial-gornoslaski
Oddział Górnośląski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.pl/?projects=oddzial-kielecki
Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.pl/?projects=oddzial-lubelski
Oddział Lubelski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shslodz.pl
Oddział Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.poznan.pl
Oddział Poznański Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.pl/?projects=oddzial-rzeszowski
Oddział Rzeszowski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.szczecin.pl
Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.torun.pl
Oddział Toruński Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.wroclaw.pl
Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Historyków Sztuki

www.shs.pl/?projects=pozycja-1
Muzeum – Zespół Zamkowy w Niedzicy

https://www.facebook.com/sztukanakolkach/
Projekt Sztuka na kółkach przy Oddziale Krakowskim SHS

—————————————————

www.ahice.net
Art Historian Information from Central Europe (AHICE) – serwis internetowy prezentujący informacje o aktualnych wydarzeniach naukowych dotyczących historii sztuki oraz dziedzin pokrewnych w Europie Środkowej

www.kohasz.pl
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UJ