Komunikat 2/2022

Kraków 16 V 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy, przedstawiamy wyniki ostatniego Zebrania Walnego Sprawozdawczo Wyborczego Oddziału Krakowskiego SHS, które odbyło się 25 kwietnia br:

Nowy Zarząd został wybrany w poniższym składzie i ukonstytuował się w następujący sposób:

Prezes
Joanna Daranowska-Łukaszewska
Vice prezes
Monika Rydiger
Sekretarz
Barbara Ciciora
Skarbnik
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk
Członkowie:
Anna Baranowa
Kamil Kleczka
Izabela Korczyńska
Małgorzata Lisowska-Rzepecka
Jerzy Żmudziński
Komisja Rewizyjna
Dariusz Nowacki
Dorota Ostrowska
Anna Petrus
Delegatami na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów zostali
Anna Baranowa, Andrzej Betlej, Barbara Ciciora, Danuta Czapczyńska- Kleszczyńska, Agnieszka Gronek, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Piotr Hordyński, Nicholas Hodge, Kamil Kłeczek, Izabela Korczyńska, Małgorzata Lisowska-Rzepecka, Irena Palca, Anna Petrus, Maria Rząca, Marek Walczak, Jerzy Żmudziński

 


Nowy Zarząd postanowił zainicjować działalność

1. Sekcji Kuratorsko-Wystawienniczej, którą kierują kol. Kamil Kłeczek oraz Kol. Monika Rydiger.

Działalność Sekcji zostanie zainicjowana w dniu 20 maja o godz. 19.00 podczas wernisażu wystawy „Przemek Krzakiewicz – Niepokój/Regeneracja” w Galerii Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach.

Galeria Sztuk Wizualnych Vauxhall w Krzeszowicach zaprasza na wystawę „Przemek Krzakiewicz – Niepokój / Regeneracja”. Wernisaż: 20 maja 2022, godz. 19.00. Wystawa została przygotowana przez mieszkającego w Krzeszowicach artystę Przemka Krzakiewicza. Bezpośrednim impulsem do stworzenia projektu stały się aktualne wydarzenia na świecie. „To miała być zupełnie inna wystawa, optymistyczna i pełna nadziei wizualna opowieść o dawnej polskiej kulturze uzdrowiskowej. Po ponad dwóch latach pandemii symboliczna regeneracja miała wyznaczyć początek nowego etapu. 24 lutego Rosja najechała Ukrainę i tego dnia wszystko się zmieniło” – pisze Przemek Krzakiewicz. Wystawa pokazuje sytuację uchodźców przyjeżdżających do Polski. Fotografowane przez Przemka Krzakiewicza hale pomocowe dla przybyłych osób poszukujących schronienia, ukazują rozmiar tragedii jaka spotkała naszych sąsiadów oraz skalę pomocy humanitarnej niesionej przez wolontariuszy.

2. Sekcji Interesów Zawodowych Środowiska Historyków Sztuki, której przewodniczą Kol. Jerzy Żmudziński i Kol. Anna Baranowa.

Sekcja powstała z inicjatywy Kol. Jerzego Żmudzińskiego. Jej członkowie mogliby wskazać i doprecyzować, a – mamy nadzieję – także wdrożyć, lub reaktywować nowe formy działalności Oddziału – takie, które będą miały za zadanie bezpośrednio pomóc członkom w ich pracy zawodowej. Przy czym nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o sprawy „socjalno-bytowe” (choć nie będziemy ich unikać), ale kwestie merytoryczne: dokształcanie, publikacje punktowane, bardziej aktywne poparcie w sprawie grantów i stypendiów, informacja o miejscach pracy, kwestie wykonywania ekspertyz, problem honorariów za publikacje, itd. Oczywiście bez aktywnego włączenia się członków Oddziału realizacja takiego celu nie będzie możliwa. Dlatego proponujemy „warunkową” działalność sekcji do końca roku i po ocenie jej faktycznej przydatności i aktywności podejmiemy decyzję o jej dalszym istnieniu. Mamy nadzieję, że sekcja przyciągnie młodszych członków Oddziału, których zaangażowanie w sprawy Stowarzyszenia stanowczo mogłoby być większe. Starsi Koledzy są również najmilej widziani!

Działalność Sekcji zainicjowana zostanie na pierwszym zebraniu w dniu 23 maja o godz. 18.00 w siedzibie krakowskiego Oddziału SHS przy ul. Starowiślnej 29-31. Serdecznie zapraszamy wszystkich członków naszego Oddziału, a także historyków sztuki do nas nie należących – zwłaszcza młodszych stażem lub rozważających wstąpienie do Stowarzyszenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału w zebraniu na adres mailowy jerzyzmudzinski@wp.pl, oraz na adres Oddziału (na dole strony), ponieważ od liczby uczestników zależy sposób organizacji dyskusji.


Wspólne wyjścia na wystawy

25 maja o godz. 15.00 prezentacja wyników prac konserwatorskich Ołtarza Mariackiego w bazylice Mariackiej; objaśnienia i komentarz przedstawią ks. Infułat Ireneusz Raś oraz kierujący pracami kol. Jarosław Adamowicz. Zbiórka przed kościołem na pl. Mariackim.

8 czerwca o godz. 14.00 zwiedzanie wystawy Jacek Malczewski romantyczny, po której oprowadzi nas Kol. Urszula Kozakowska-Zaucha, kurator wystawy  (zbiórka w holu Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Krakowie).

10 czerwca, o godz. 16.00 zwiedzanie wystawy Niechciana stołeczność. Architektura i urbanistyka Krakowa w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945, po której oprowadzi nas Kol. Monika Rydiger, kurator wystawy  (zbiórka w holu Międzynarodowego Centrum Kultury).


Wycieczki

Sekcja Wycieczkowa przypomina o zapisach na wyjazd do Płocka. Pytania i zgłoszenia należy kierować do Kol. Małgorzaty Rzepeckiej-Lisowskiej lub na adres: m.lisrzep@interia.pl

 


GORĄCY APEL DO WSZYSTKICH ZADŁUŻONYCH CZŁONKÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO SHS,

ABY ZANALIZOWALI SWOJĄ SYTUACJĘ ORAZ SWOJE ZOBOWIĄZANIA WOBEC STOWARZYSZENIA, DO KTÓREGO NALEŻĄ Z WŁASNEGO WYBORU I Z WŁASNEJ WOLI. ZADŁUŻENIE KOLEGÓW SIĘGA JUŻ 100 000 (słownie: stu tysięcy ) pln. TAKA SYTUACJA JEST NIEDOPUSZCZALNA.

SYTUACJA ODDZIAŁU JEST TRUDNA, KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WCIĄŻ ZNACZNIE ROSNĄ, EMERYCKA SKŁADKA MIESIĘCZNA NIE POKRYWA KOSZTÓW TRADYCYJNEJ KORESPONDENCJI POCZTOWEJ (tzn. nawet jednego listu). PRZYPOMINAMY, ŻE WIELOKROTNIE PROPONOWALIŚMY ROZKŁADANIE ZALEGŁOŚCI NA RATY, A W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH ICH CZĘŚCIOWE UMORZENIE. DŁUGI KOLEGÓW UWAŻAMY ZA ZOBOWIĄZANIE HONOROWE. PROSIMY O JASNĄ DEKLARACJĘ KAŻDEGO DŁUŻNIKA DO 30 CZERWCA br. POTEM, ZGODNIE ZE STATUTEM, BĘDZIEMY SKREŚLAĆ Z LISTY CZŁONKÓW.