Komunikat 3/2022

Kraków 11 VII 2022

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

  • Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki.

 

  • Informujemy, że Walny Zjazd Delegatów oddziałów SHS w Warszawie odbędzie się w piątek, 21 października. Prosimy Delegatów, aby zarezerwowali sobie ten termin.

 

  • Przypominamy, iż sesja ogólnopolska Stowarzyszenia Historyków Sztuki, organizowana w tym roku przez krakowski oddział SHS, odbędzie się w dniach 24-25 listopada. Napłynęły zgłoszenia zarówno historyków sztuki, jak i konserwatorów.

 

  • Sekretariat krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki będzie działać do końca lipca, w dotychczasowych terminach, w poniedziałki i czwartki od 11.00 do 14.00. W sierpniu Sekretariat będzie nieczynny. Po wakacjach, jeśli sytuacja pandemiczna pozwoli, wrócimy do dawnych zasad funkcjonowania biura.

 

Rekomendacja:

Wydawnictwo Miejskie Posnania, Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie, Fundacja Vinea oraz Ojcowie Jezuici rekomendują publikację OSADA ŚWIĘTEGO GOTARDA W POZNANIU. Historia i dziedzictwo, pod. Red. J. Kowalskiego i W. Miedziaka, wyd. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2022.

 


GORĄCY APEL DO WSZYSTKICH ZADŁUŻONYCH CZŁONKÓW ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO SHS,

ABY ZANALIZOWALI SWOJĄ SYTUACJĘ ORAZ SWOJE ZOBOWIĄZANIA WOBEC STOWARZYSZENIA, DO KTÓREGO NALEŻĄ Z WŁASNEGO WYBORU I Z WŁASNEJ WOLI. ZADŁUŻENIE KOLEGÓW SIĘGA JUŻ 100 000 (słownie: stu tysięcy ) pln. TAK BYĆ NIE MOŻE. SYTUACJA ODDZIAŁU JEST TRUDNA, KOSZTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI WCIĄŻ ZNACZNIE ROSNĄ, EMERYCKA SKŁADKA MIESIĘCZNA NIE POKRYWA KOSZTÓW TRADYCYJNEJ KORESPONDENCJI POCZTOWEJ (tzn. nawet jednego listu). PRZYPOMINAMY, ŻE WIELOKROTNIE PROPONOWALIŚMY ROZKŁADANIE ZALEGŁOŚCI NA RATY, A W SZCZEGÓLNYCH WYPADKACH ICH CZĘŚCIOWE UMORZENIE. DŁUGI KOLEGÓW UWAŻAMY ZA ZOBOWIĄZANIE HONOROWE. PROSIMY O JASNĄ DEKLARACJĘ KAŻDEGO DŁUŻNIKA DO 31 SIERPNIA br. POTEM, ZGODNIE ZE STATUTEM, BĘDZIEMY SKREŚLAĆ Z LISTY CZŁONKÓW.


 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM RADOSNYCH WAKACJI, ODPOCZYNKU I NOWEJ ENERGII

Kolejny komunikat na początku września.