Opowiedzieć dziedzictwo

Sekcja Sztuki na kółkach organizuje warsztaty dla osób zainteresowanych upowszechnianiem lokalnego dziedzictwa.

Zajęcia realizowane są dla seniorów, dorosłychmłodzieży.