JADWIGA MAZIARSKA – W FAŁSZYWYM ŚWIETLE 


JADWIGA MAZIARSKA – W FAŁSZYWYM ŚWIETLE

Oddział Krakowski SHS – z inicjatywy naszych koleżanek, Anny Baranowej (przewodniczącej Sekcji Sztuki Nowoczesnej) i Marty Tarabuły – włączył się w sprawę książki Bogdana Podgórskiego „Jadwiga Maziarska” (Kraków 2017). Publikacja ta wywołała zaniepokojenie specjalistów z powodu zamieszczenia w niej dużej liczby reprodukcji prac, które budzą wątpliwości co do autorstwa. Anna Baranowa i Marta Tarabuła napisały list otwarty z datą 12 kwietnia 2018, który został podpisany przez grono specjalistów i przedstawicieli związków branżowych i twórczych.

List ten został ogłoszony w dniu 22 maja podczas spotkania „Jadwiga Maziarska – w fałszywym świetle”, które zostało zorganizowane w naszym lokalu przez Sekcję Sztuki Nowoczesnej. W dyskusji brali udział m.in.: Anna Baranowa, Marta Tarabuła, Jadwiga Oczko-Kozłowska, Janina Górka-Czarnecka, Jan Michalski i inni. Na spotkanie przybył również autor książki, p. Bogdan Podgórski, który przedstawił swoje stanowisko. Na zakończenie została pokazany archiwalna rozmowa Krystyny Czerni z Jadwigą Maziarską (z 1994) z cyklu „Album Krakowskiej Sztuki” (TVP Kraków).
Dołączamy zdjęcia wykonane przez Jacka Marię Stokłosę.

Od prawej: Marta Tarabuła, Anna Baranowa, Bogdan Podgórski, Jadwiga Oczko-Kozłowska

 

Sytuacja ogólna. Wśród publiczności m.in.:
Barbara Ciciora, Joanna Gościej-Lewińska, Karolina Czerska, Jan Michalski, Aleksandra Rudzka-Miazga, Jerzy Miazga, Magdalena Tracz, Katarzyna Kwatro-Woźniak

 

Małgorzata Malwina Niespodziewana, Weronika Ptak, Janina Górka-Czarnecka, Łukasz Gazur

 

 Krystyna Czerni, Iwona Ornatowska-Semkowicz oraz autentyczny obraz Jadwigi Maziarskiej z kolekcji Galerii Zderzak

 


Następnego dnia „Dziennik Polski” opublikował obszerne komentarze red. Łukasza Gazura, który był obecny na spotkaniu w OK SHS.

3 skany artykułów Łukasza Gazura z „Dziennika Polskiego” nr 23.05.2018, s. A1, A2, A6:
– Łukasz Gazur, „Pranie brudnych obrazów”, czyli jak odnaleziono dzieła Maziarskiej
– tenże, Falsyfikaty jako autentyki. Kto ma rację w sprawie Maziarskiej?
– tenże, Rynek antykwaryczny nam normalnieje?


11 lipca 2018 na portalu internetowym „Numarte” ukazał się wywiad z Anną Baranową, przeprowadzony przez red. Sarę Kiedroń pt. Katalog prac Jadwigi Maziarskiej, w którym zaistniała sytuacja została omówiona na szerszym tle rynku sztuki w Polsce. Redakcja opublikowała również treść listu otwartego z 24 kwietnia.