Znikające muzeum

Prelekcja p. Martyny Nowickiej pt. „Znikające muzeum. O materialności muzeum sztuki”, która przedstawi tezy swojej pracy magisterskiej, wyróżnionej II Nagrodą (ex aequo) w tegorocznej edycji Nagrody im. Prof. Mariana Sokołowskiego. Spotkanie odbędzie się w środę 27 maja, o godzinie 18.00 w siedzibie naszego lokalu.

Martyna Nowicka – absolwentka historii sztuki w ramach MISH UJ (promotor: dr hab. Andrzej Szczerski). Doktorantka w IHS UJ, krytyczka sztuki i kuratorka. Związana z “Gazetą Wyborczą”, Korporacją Ha!art i portalem Kultury Paryskiej.

Nagroda im. Prof. Mariana Sokołowskiego jest przyznawana od 2013 roku dla najlepszych prac magisterskich z zakresu historii sztuki obronionych na uczelniach Krakowa. W skład jury wchodzą przedstawiciele IHS UJ, IHS UPJPII, SHS OK i Collegium Artium, które jest jej pomysłodawcą.
Więcej informacji: http://ca.org.pl/projekty/nagroda/