Śp. Teresa Chrzanowska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że dnia 29 kwietnia zmarła Teresa Chrzanowska, z domu Rogala-Lewicka, wdowa po śp. profesorze Tadeuszu Chrzanowskim. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w piątek, 12 maja o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu salwatorskim. Następnie nastąpi odprowadzenie zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku.
Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłej.