Wykład „Mroczne Czechy. W kilku zaskakujących spotkaniach z rzeźbą i nie tylko.”

22 maja 2014 (czwartek), godz. 18.00, MCK, Rynek Główny 25, KRAKÓW
Mroczne Czechy. W kilku zaskakujących spotkaniach z rzeźbą i nie tylko. Wykład prof. dr. hab. Andrzeja Pieńkosa

Najwybitniejsi reprezentanci czeskiego symbolizmu proponują nam wędrówkę w zaświaty i ciemne rejony ludzkiej duszy. Kontakt z ich twórczością każe zrewidować polski beztroski stereotyp czeskiej kultury, utrwalony m.in. dzięki arcydziełom literatury i kina czeskiego XX wieku. Dzieła wielu grafików, malarzy ok. 1900 należą do najciekawszych przykładów tej mrocznej tendencji w symbolizmie europejskim; szczególnie niedoceniona pod tym względem jest rzeźba F. Bilka, L. Salouna, J. Stursy.

Andrzej Pieńkos – historyk sztuki, krytyk, w latach 2008–2012 dyrektor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania nad sztuką i kulturą artystyczną Europy XVIII–XX w. Inicjator i współredaktor serii wydawniczej Dzieje Myśli o Sztuce. Biblioteka |Klasyków. Interesuje się przede wszystkim sztuką francuską, szwajcarską i skandynawską. Popularyzator sztuki, inicjator Dni Sztuki na UW i innych imprez upowszechniających wiedzę o zabytkach Warszawy, Uniwersytecie, a także szeroko pojmowanym dziedzictwie kulturalnym.

Wstęp Wolny

Spotkanie towarzyszy wystawie „Władcy snów. Symbolizm na ziemiach czeskich 1880 – 1914” prezentowanej w Galerii MCK