Wykład Dr Richarda Nemeca

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sekcja Sztuki Średniowiecznej Stowarzyszenia Historyków Sztuki przy Oddziale Krakowskim zapraszają na wykład  Dr Richarda Nemeca (Universität Bern) pod tytułem Architektura jako imago? Mezi inovaci, komunální a dvorskou reprezentací v pozdní gotice.
19 lutego 2016, piątek, godz. 18.00.
Instytut Historii Sztuki UJ
Kraków, ul. Grodzka 53,
sala nr 40