Szkolenia dla nauczycieli oraz animatorów kultury

Krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza nauczycieli oraz animatorów kultury do uczestniczenia w szkoleniach realizowanych w ramach projektów „Sztuka na kółkach” oraz „Ludowa Akademia Dziedzictwa”. Pierwsza część warsztatów („Sztuka na kółkach”) odbędzie się w kościele i będzie okazją do pokazania jak rozmawiać z młodzieżą o sztuce na podstawie lokalnych zabytków. Druga część zajęć („Ludowa Akademia Dziedzictwa”) będzie dotyczyła tego, jak zaciekawić uczniów kulturą ludową i wpleść ją w nauczanie szkolne oraz zajęcia dodatkowe.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w Krakowie oraz Kielcach. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

  • SZTUKA NA KÓŁKACH
    KIELCE – 22 X 2015 w godzinach 14:30-16:00 w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Kielcach,
    KRAKÓW – 23 X 2015 w godzinach 14:30-16:00 w kościele OO. Bernardynów w Krakowie.
  • LUDOWA AKADEMIA DZIEDZICTWA
    KIELCE – 22 X 2015 w godzinach 16:30-18:00. przy ul. Jana Pawła II 5 w Bibliotece Pedagogicznej,
    KRAKÓW – 23 X 2015 w godzinach 16:30-18:00 przy ul. Starowiślnej 29-31 w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki.

Przed przybyciem prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Istnieje również możliwość konsultacji indywidualnych, dotyczących metod pracy z młodzieżą na przykładzie naszych projektów. Konsultacje te, odbędą się po zajęciach lub telefonicznie we wspólnie wybranym terminie.

 

sztuka_na_kolkach_logoLOGO LAD