Spotkanie z Cecylią Malik – zdjęcia

2 Cecylia Malik w SHS_22 X 2014

 

Zdjęcia ze spotkania z Cecylią Malik, 22 X 2014, fot. Jakub Wesołowski.