Śp. dr Jacek Kriegseisen

W dniu 15 lipca 2021 r. w wieku 56 lat zmarł dr Jacek Kriegseisen (19.01.1965 – 15.07.2021) ceniony przez współpracowników i studentów historyk sztuki, wieloletni pracownik Zakładu Historii Sztuki Nowożytnej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie nowożytnego rzemiosła artystycznego, a w szczególności złotnictwa w Prusach Królewskich, Prusach Książęcych i na Pomorzu, prezes Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki.
Pożegnanie odbędzie się w środę, 21 lipca, o godzinie 10:00 w kaplicy Cmentarza Komunalnego w Sopocie.