Sekcja Konserwatorska

Serdecznie zapraszamy kolegów i przyjaciół oraz wszystkich zainteresowanych na odczyt kol. Bogusława Krasnowolskiego Poglądy konserwatorskie Tadeusza Chrzanowskiego, Mariana Korneckiego i Andrzeja Fischingera, który odbędzie się w lokalu Stowarzyszenia we czwartek, 20 lutego o godz. 18.00.