Ś.†P. dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Rodzina i Przyjaciele zawiadamiają, że 29 stycznia 2021 roku
w wieku 73 lat, odszedł do domu Ojca 

Ś.†P.
dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJPII

Pracownik naukowy Wydziału Historii Dziedzictwa Kulturowego oraz Dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, wieloletni, zasłużony kustosz zbiorów malarstwa, grafiki i rzeźby Zamku Królewskiego na Wawelu, członek Komisji Historii Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, w latach 1985-1989 prezes Oddziału Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w Królewskiej Katedrze na Wawelu
w środę 3 lutego 2021 roku o godzinie 8.00

następnie prochy Zmarłego Profesora zostaną przewiezione do kaplicy cmentarnej w Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Woli Rzeczyckiej, gdzie po Mszy św. o godzinie 14.00 spoczną na miejscowym cmentarzu.