Prezentacja publikacji „Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku”

Instytut Historii Sztuki UJ oraz Sekcja Sztuki Średniowiecznej, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Oddział Krakowski zapraszają 29 maja 2014, czwartek, godz. 18.30 na prezentację publikacji pt. „Tu ergo flecte genua tua. Sztuka a praktyka religijna świeckich w diecezjach pruskich państwa zakonu krzyżackiego do połowy XV wieku”podczas której autorka, dr Monika Jakubek – Raczkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) przedstawi główne wątki badawcze pracy.

Na spotkaniu można będzie zakupić książkę w cenie promocyjnej.

Miejsce spotkania:
Instytut Historii Sztuki UJ
Kraków, ul. Grodzka 53, sala nr 40.