Nota prasowa o książce „Obraz/ ciało”

208_big_cialoobrazokladka

 

OBRAZ/CIAŁO to zbiór tekstów prezentujących wybrane zagadnienia z obszaru trwającej od kilku dekad dyskusji o obrazie. Publikacja stanowi podsumowanie zainicjowanego w 2009 roku w Krakowie projektu dyscypliny/sztuki (Fundacja SPLOT, Bunkier Sztuki, Małopolski Instytut Kultury), którego celem było stworzenie przestrzeni debaty, a nierzadko również sporu, na polu filozofii i teorii sztuki.

 

Autorzy problematyzują kluczowe dotyczące medium pytania między innymi z perspektyw: koncepcji pola, intertekstualności, psychologii percepcji i psychoanalizy. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest także cielesność, ustanawiająca alternatywny sposób czytania, niekiedy w poprzek ich zasadniczej treści. Ciału dedykowane jest jednak przede wszystkim wizualne uzupełnienie książki, w postaci filmu Tomasza Kozaka Flash of the new Flesh 1.

Książkę pobierać można za pośrednictwem portalu Academia.edu

Spis treści:

Paweł Brożyński, Małgorzata Jędrzejczyk – dyscypliny/sztuki

Gabriele Werner – Nie każdy zwrot ku obrazowemu oznacza to
samo. O koncepcjach Gottfrieda Boehma i W.J.T. Mitchella oraz
nieoczekiwanym spotkaniu z teorią mediów Friedricha Kittlera
na polu (braku) teorii obrazu

Wolfram Pichler – W stronę historii sztuki pola obrazu

Stanisław Czekalski – Wizualna intertekstualność

Josef Vojvodík – Siła dotyku – nowoczesność anachronizmu.
O filozofii sztuki Georges’a Didi-Hubermana

Stefan Neuner – Dwoistość obrazu. Problem „widzenia jako” u Jaspera
Johnsa, Richarda Wollheima i Ludwiga Wittgensteina

Roman Dziadkiewicz – Fizjologia obrazów

Tomasz Kozak – Wokół krytyki rozumu kinematograficznego
(Uwagi wstępne)

Fundacja SPLOT
Kraków 2013
pod. red Pawła Brożyńskiego i Małgorzaty Jędrzejczyk
Tłumaczenia – Paweł Brożyński, Karolina Doeppner, Małgorzata Jędrzejczyk, Hanna Marcinak