Książka Pani Profesor Klementyny Żurowskiej

Instytut Historii Sztuki UJ bardzo zaprasza serdecznie Wszystkich członków Stowarzyszenia Historyków Sztuki na uroczystą promocję książki Pani Profesor Klementyny Żurowskiej pt.
Z Leszczkowa w świat
, która odbędzie się w środę 9 kwietnia o godzinie 17.OO, w Sali Lanckorońskich w siedzibie Instytutu, w Collegium Iuridicum, przy ul. Grodzkiej 53.