Korpus witraży z lat 1800–1945

2016_WITRAZE_mailing_800_1200

Korpus witraży z lat 1800–1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej.

Prezentacja pierwszych trzech tomów publikacji odbędzie się
29 stycznia 2016 o godzinie 18.00 w  Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Grodzkiej 53 w Krakowie w Sali im. Karola i Karoliny Lanckorońskich.