KONKURS – Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ? Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z całej Polski wraz z nauczycielami / opiekunami.

O CO CHODZI? Zachęcamy do organizacji Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Celem konkursu jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego Polski i świata w środowisku szkolnym. W ramach Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą zostać zorganizowane np. wystawy na temat zabytków lub tradycji małej ojczyzny, przedstawienia i akademie dotyczące lokalnej historii, turnieje wiedzy o dziedzictwie kulturowym, akcje porządkowania otoczenia wokół starych nagrobków na cmentarzu, warsztaty edukacyjne prowadzone przez młodzież dla młodszych kolegów, plenery malarskie, których tematem są zabytki, spotkania z ludźmi zajmującymi się profesjonalnie dziedzictwem kulturowym. Można także zorganizować rajd rowerowy po lokalnych zabytkach, uczniowie mogą opracować ścieżkę zwiedzania miejscowych atrakcji i wcielić się w przewodników, a na zwiedzanie zaprosić mieszkańców miejscowości; można zorganizować bal, którego uczestnicy przebiorą się w historyczne stroje, będą się uczyli dawnych tańców i bawili w gry sprzed wieków. Pomysłów może być bez liku. Ważne, by ich mianownikiem było dziedzictwo kulturowe, by przygotowali je uczniowie pod okiem nauczyciela/i i by swoje działania skierowali do kolegów, rodziców, znajomych, sąsiadów itp.
CO I GDZIE WYSŁAĆ? Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać:
1. plakat Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego,
2. prezentację multimedialną (min. 5 max 20 slajdów, którą organizator konkursu umieści na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach) dokumentującą obchody Szkolnych Dni Dziedzictwa Kulturowego,
3. opis przedsięwzięcia (wszystkie rodzaje działań i sposób ich przeprowadzenia, max 5 stron a4),
4. nazwisko/a opiekuna/ów oraz listę uczniów, którzy zajmowali się przygotowaniem wydarzenia,
5. statystki (przybliżoną liczbę odbiorców: uczniowie, dorośli),
6. nazwę i adres szkoły.
Informacje należy przesłać do organizatora na adres plenerownia@gmail.com, opatrzone w temacie wiadomości SZKOLNE DNI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.
 
TERMINY
Szkolne Dni Dziedzictwa Kulturowego mogą trwać od 1 do 5 dni i zostać zorganizowane w terminie od 18 IV 2016 do 11 XI 2016. Dokumentację konkursową wraz z pozostałymi informacjami należy przesłać do 18 XI 2016.
Prace będą umieszczane w internecie, gdzie będzie można na nie głosować od 22 XI 2016 do 29 XI 2016. Dbając o rzetelność głosowania, zdecydowaliśmy się na umieszczenie prac na facebookowej stronie projektu Sztuka na kółkach.
Ogłoszenie wyników 1 XII 2016.
 
NAGRODY
W konkursie zostaną wybrane 2 nagrody główne dla:
1. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez internautów – liczy się największa ilość polubień umieszczonych pod prezentacją na stronie internetowej Facebook/Sztuka na kółkach,
2. przedsięwzięcia najwyżej ocenionego przez Jury konkursu, którego członkami są osoby profesjonalnie zajmujące się dziedzictwem kulturowym.
Jury przewiduje atrakcyjne nagrody rzeczowe dla uczniów przygotowujących przedsięwzięcie. Pomyśleliśmy również o nauczycielach / opiekunach, pod okiem których uczniowie będą pracowali. Zapraszamy ich na weekendowy pobyt na Zamku Dunajec w Niedzicy wraz z osobą towarzyszącą.
 
ORGANIZATOR
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział krakowski oraz Fundację Plenerownia w ramach projektu Sztuka na kółkach.
Regulamin może ulec zmianie jedynie w celu usprawnienia działania konkursu.
Wszelkie pytania i niejasności prosimy zgłaszać do organizatorów na adres: plenerownia@gmail.com.
szkolne-dni-dziedzictwa-kulturowego-konkurs-sztuka-na-kolkach