Konferencja – Stanisław Lem

lemKonferencja „Stanisław Lem – wizjoner szczęśliwych i nieszczęśliwych światów. Recepcja twórczości w sztukach plastycznych, kinie, literaturze i krytyce artystycznej”, która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 21-22 X 2015. Szczegółowy program w załączniku.