Konferencja naukowa – kolekcja Lanckorońskich

zaproszenie_konferencja_lanckorońska

Konferencja naukowa: 20-lecie obecności kolekcji Lanckorońskich na Wawelu.
W dwudziestolecie daru Karoliny Lanckorońskiej Zamek Królewski na Wawelu przygotował cykl wydarzeń poświęconych kolekcji i jej twórcom. Spotkania z kuratorem, zwiedzanie gabinetu włoskiego, wykłady, pokaz obrazu Dosso Dossiego oraz konferencja naukowa 4–26 X 2014. Szczegóły w załączniku 1 oraz załączniku 2.