Komunikat kwietniowy 2/2023

Kraków 6 IV 2023

 

Wszystkim Koleżankom i Kolegom

serdecznie życzymy

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z nadejściem wiosny wracamy do stałych dyżurów w naszym lokalu przy ul. Starowiślnej. Przypominamy, ze biuro Oddziału jest czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, w godz. 10:30 – 13:30.


Przypominamy o dorocznym Sprawozdawczym Zebraniu Walnym naszego Oddziału, które odbędzie się przy ul. Starowiślnej 18 kwietnia I termin: godz. 17.15, II termin: godz. 17 30.


Z przyjemnością informujemy, że Oddział Krakowski SHS objął patronatem wydarzenie organizowane w Hucisku przez Fundację Plenerownia. 15 kwietnia 2023 zostanie tam otwarta ścieżka kulturowo-przyrodnicza. Szczegóły w załączniku.

Zaproszenie do pobrania


Wyjazd do Tarnowskich Gór

29 kwietnia br. (sobota) Zarząd organizuje wyjazd do Tarnowskich Gór. W programie zwiedzanie Kopali Srebra (od r. 2017 na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, jako Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku wraz z systemem gospodarowania wodami podziemnymi w Tarnowskich Górach) i Muzeum w Tarnowskich Górach, prezentującego przeszłość miasta i regionu, dawną i współczesną sztukę oraz zabytki etnograficzne. Bilety wstępu około 60 zł. Cena autokaru w zależności od ilości chętnych. Przewidujemy również wspólny obiad w Tarnowskich Górach.

Zapisy (do 14 kwietnia) dr Małgorzata Lisowska- Rzepecka tel. 606 120 893 lub m.lisrzep@interia.pl

Zbiórka o godz. 730 stanowisko K+R dla autokarów turystycznych na ul. Pawiej, obok Galerii Krakowskiej, wyjazd o 745.


Przypominamy Koleżankom i Kolegom o regularnym opłacaniu składek członkowskich których wysokość uległa zmianie i od stycznia 2023 wynosi: 10 zł miesięcznie (składka podstawowa) + 5 zł na  Fundusz Pomocy Koleżeńskiej; emeryci oczywiście wszystko 50%.

Numer konta bankowego krakowskiego Oddziału SHS:

PEKAO S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Główny 31, numer rachunku: 77124046501111000051492393

Zarząd Oddziału podjął decyzję, że Członkowie, którzy nie uregulują należności, lub jej wynegocjowanej części, zostaną skreśleni z listy Członków zgodnie z § 17 ust. 3 pkt. 2 Statutu Stowarzyszenia Historyków Sztuki (tj. „Utrata członkostwa następuje poprzez zaleganie z opłatą składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy”). Dopuszcza się ratalną spłatę zadłużenia, jednak w terminie nieprzekraczającym daty 31 września 2023 roku, ewentualnie możliwe są negocjacje w sprawie innego rozwiązania tej kwestii.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy opłacili zaległe składki!