Komunikat IX 2020

W sobotę, 12 września, o godz. 8.00 w katedrze na Wawelu zostanie odprawiona Msza św. w przypadającą tego dnia setną rocznicę urodzin profesora Lecha Kalinowskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
zgodnie z zapowiedzią rozsyłamy kolejny komunikat Oddziału Krakowskiego SHS. Przykro nam, że w związku z sytuacją epidemiczną, a w szczególności z ogłoszoną w Krakowie żółtą strefą, nadal nie będziemy organizować spotkań w naszym lokalu, bo nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa. Ze względu na panujące warunki nie planujemy też żadnych innych form wspólnej działalności w najbliższym czasie. Wznowimy je w zależności od rozwoju sytuacji, kolejny komunikat przewidujemy rozesłać na przełomie września i października.

Biuro Oddziału we wrześniu będzie czynne dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki w swoich zwykłych godzinach godzinach pracy, to jest od 10.30 do 13.30. Zapraszamy w te dni wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. W sprawach pilnych można porozumiewać się mailem lub telefonicznie.

Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu (brak dochodów z Zamku w Niedzicy i Restauracji Fukiera). W związku z tym prosimy bardzo o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości. Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki i Kolegów, którzy nie mają maili.

Za Zarząd:

Prezes: Joanna Daranowska-Łukaszewska

Sekretarz: Agnieszka Gronek