Komunikat grudzień 2023

Kraków 19 XII 2023

Wszystkim

Koleżankom i Kolegom

życzymy

ciepłych, spokojnych,

zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym, 2024 Roku,

spełnionych nadziei

i wszelkiej pomyślności.


WAŻNE INFORMACJE

* W listopadzie, z powodu obowiązków służbowych, zrezygnowała z pracy w Zarządzie jego dotychczasowa sekretarz kol. Barbara Ciciora. Dziękujemy Jej za wieloletnią ofiarną współpracę. Po ustaleniu, kto przejmie obowiązki sekretarza poinformujemy w kolejnym komunikacie.

* Ponieważ ogrzewanie lokalu przy ul. Starowiślnej przekracza nasze możliwości finansowe, podobnie jak w roku ubiegłym, dzięki życzliwości Dyrekcji Instytutu Historii Sztuki UJ, biuro Oddziału w pierwszych, zimowych miesiącach 2024 roku, będzie działać w siedzibie Instytutu przy ul. Grodzkiej 53. Dyżury będą w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 11:00-13:00.

* W związku z zapowiadaną od dawna wymianą legitymacji członkowskich SHS informujemy, że nowe legitymacje będzie można otrzymać w nowym roku w biurze Oddziału, po uregulowaniu zaległości i opłaceniu przynajmniej jednej składki za rok 2024. Byłoby nam łatwiej funkcjonować, gdyby Koleżanki i Koledzy opłacili przynajmniej jeden kwartał.

Za Zarząd:
Prezes: Joanna Daranowska-Łukaszewska