Komunikat 8/2015

Kraków, 27. 12. 2015

Na scynście, na zdrowie, na tyn Nowy Rok!
Coby wom nicego nie chybiało
Z roku na rok przybywało
A do reśty – cobyście byli scynśliwi i weseli
Jako w niebie janieli, hej!

Serdecznie zapraszamy na na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe,
które odbędzie się dnia 7 stycznia (czwartek) 2016 roku
w naszym lokalu o godz. 18.00.
Łakocie mile widziane.

 

Na XLII Walnym Zjeździe SHS w Warszawie w dniu 11 grudnia 2015 r. dokonano wyboru nowych władz ZG SHS:

Prezes: prof. dr hab. Wojciech Włodarczyk (O/Warszawski).
Prezydium: wiceprezes: prof. dr hab. Jan K. Ostrowski (O/Krakowski)
wiceprezes: prof. dr hab. Zbigniew Bania (O/ Warszawski)
skarbnik: dr Katarzyna Nowakowska-Sito (O/Warszawski)
sekretarz generalny dr Anna S. Czyż (O/Warszawski)
członkowie: dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka (O/Krakowski)
prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz (O/Poznański)

Komisją Rewizyjna ZG SHS:
Jan Skuratowicz (O/Poznański), Maria Gołąb (O/Poznański), Zbigniew Maj (O/Warszawski).
Sąd Koleżeński SHS: Danuta Łuniewicz-Koper (O/Warszawski),
dr Karolina Stanilewicz (O/Łódzki), Marian Rumin (O/Kielecki),
ks. prof. dr hab. Andrzej Witko (O/Krakowski), Maria Zwierz (O/Wrocławski).
Podczas XLI Walnego Zjazdu nadano godność Członka Honorowego SHS:
prof. dr. hab. Lechosławowi Lameńskiemu (O/Lubelski), Marcie Wajdowicz (O/Rzeszowski), dr Teresie Żurawskiej (O/Rzeszowski), prof. dr. hab. Elżbiecie Pileckiej (O/Toruński),
prof. dr. hab. Michałowi Woźniakowi (O/Toruński), dr. Romualdowi Nowakowi (o. Wrocławski), kol. Danucie Semeniuk (O/Warszawski), kol. Alicji Zaraś (O/Warszawski)


Z przyjemnością informujemy, że w dorocznym LX Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki nagrody otrzymali: dr Emilia Kiecko za pracę: Przyszłość do zbudowania. Futurologia i architektura w PRL, oraz Makary Górzyński za publikację: Dziewiętnastowieczny ratusz w Kaliszu. Architektura i niezrealizowany projekt nowoczesności, Kalisz 2014.

W r. 2015 lauretami Konkursu im. prof. dra Jerzego Łozińskiego zostali dr Anna Oleńska oraz dr Marcin Zgliński za redakcję oraz współudział w opracowaniu naukowym publikacji Miasto Białystok z serii Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce (Woj.podlaskie, t.XII, z.2, Warszawa 2015 ) oraz dr Katarzynie Kolendo-Korczak, dr. Zbigniewowi Michalczykowi, dr Dorocie Piramidowicz i dr Katarzynie Uchowicz za współudział w opracowaniu naukowym tegoż tomu.

 

PRACE ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO SHS

Z przyjemnością informujemy, że laureatem Nagrody im. Mariana Sokołowskiego za najlepszą pracę magisterską obronioną na krakowskich uczelniach w roku akademickim 2014/2015 został mgr Adam Spodaryk.

 

ZWIEDZANIE WYSTAW

W dniu 13 stycznia 2016 (środa) zapraszamy do MCK w celu zwiedzania wystaw:
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Litewska opowieść, po której oprowadzi nas kurator Natalia Żak
oraz Katedra ormiańska we Lwowie i jej twórcy, po której oprowadzi nas kurator Michał Wiśniewski.

Początek zwiedzania 1-szej wystawy o godz. 14.00, 2-giej o 14.45.

 

SEKCJA WYCIECZKOWA

Sekcja wycieczkowa organizuje wyjazd do Stalowej Woli na zwiedzanie wystawy „Kossakowie” w Muzeum Regionalnym, w sobotę 30 stycznia 2016 r.
Wyjazd o godz. 8 15. z parkingu przy ul. Kałuży.
Zapisy dr Małgorzata Lisowska- Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893
Przy 30. osobach chętnych koszt wyjazdu 40 zł dla członków SHS oraz 45 dla osób niezrzeszonych. Wpłaty należy dokonać w do 15 stycznia 2016 r. w biurze SHS ul Starowiślna 29-31 w godzinach urzędowania Biura.

Przypominamy o wyjeździe do Portugalii.

 

KONFERENCJE

Z przyjemnością informujemy, że znamy już temat LXIV Ogólnopolskiej sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, która odbędzie się w listopadzie 2016 roku w Warszawie. Brzmi on: „Migracje – tendencje, artyści, dzieła sztuki“ i dotyczyć będzie migracji artystycznych i ich wpływu na lokalne środowiska. Szczegóły na temat zgłoszeń etc. w następnym komunikacie.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa w dniach 31 maja – 1 czerwca 2016 organizuje Międzynarodową konferencja Niematerialne Dziedzictwo Miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja. Do udziału w konferencji zaprasza zwłaszcza muzealników, muzeologów i interpretatorów dziedzictwa, aby skonfrontować dwie perspektywy poznawcze reprezentowane przez praktyków i teoretyków. Panele dyskusyjne przewidziane są 31 maja i 1 czerwca, a 2 czerwca uczestnicy konferencji są zaproszeni do udziału w Pochodzie Lajkonika. Pochód Lajkonika w 2014 roku został wpisany na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
Zgłoszenia propozycji referatów prosimy przesłać, poprzez formularz (http://www.mhk.pl/formularz-zgloszeniowy) na adres: heritage@mhk.pl

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Sekcja Mediewistyczna przy OW SHS zapraszają do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej Claritas et consonantia – funkcje, formy
i znaczenia w sztuce średniowiecza, poświęconej pamięci prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek w dziesiątą rocznicę śmierci. Obrady odbędą się na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, w dniach 16-17 czerwca 2016. Zapraszamy do licznego udziału w tym spotkaniu – na propozycje tematów referatów wraz z krótkimi abstraktami (do 1 strony wydruku) czekamy do 15 II 2016. Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń mailowo na adres <ow.shs@shs.pl.pl>.
Komitet naukowy: dr hab. Marek Walczak (UJ Kraków), dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska (UMK Toruń), dr Juliusz Raczkowski (UMK Toruń), sekretarze naukowi: z ramienia O/W SHS – Monika Janiszewska, z ramienia Wydziału Sztuk Pięknych UMK – Alicja Grabowska-Lysenko.

 

VARIA

Muzeum Narodowe w Krakowie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Muzeum Narodowe w Warszawie realizują projekt naukowy „Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego“ finansowany w ramach konkursu NPRH. W imieniu tych instutucji zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie wszelkich informacji na temat prac malarza znajdujących się w mniej znanych zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych, a także o wszelkich pamiątkach i archiwaliach z nim związanych. Koordynatorem projektu z ramienia MNK jest dr Kamilla Twardowska (email: ktwardowska@mnk.pl, tel. 12 4335733).