Komunikat 8/2014

Kraków, 12.12.2014

Wszystkim

Koleżankom i Kolegom,

Najbliższym, Przyjaciołom i Sympatykom

składamy najlepsze życzenia

na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2015

Serdecznie zapraszamy do naszego lokalu we środę 7 stycznia 2015 roku o godz. 18,

na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe. Łakocie oczekiwane.

Spotkanie będzie połączone z wernisażem wystawy

„Sztuka na kółkach – zabytki“

********************************************************************

Miło nam poinformować, że w LIX konkursie im. Ks. Prof. Szczęsnego Dettloffa nagrodzono Kamilę Leśniak za pracę doktorską The Family of Man – recepcja wystawy w polskiej krytyce i fotografii.

Jury Konkursu im. prof. dra Jerzego Łozińskiego nagrodziło prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa za zespołowo opracowany Korpus witraży z lat 1800-1945 w kościołach rzymskokatolickich metropolii krakowskiej i przemyskiej. Tom 1: Archidiecezja krakowska, dekanaty krakowskie, Kraków 2014.

Z okazji jubileuszu osiemdziesięciolecia Stowarzyszenia Historyków Sztuki wyróżniono następujących członków naszego Oddziału:

Złotym Krzyżem Zasługi kol. Annę Baranową i Joannę Daranowską-Łukaszewską

Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis kol. Izabelę Rejduch-Samkową

Odznaką Zasłużony Kulturze Polskiej kol. Barbarę Łepkowską i Katarzynę Wydrę

Odznaką Honoris Gratia za zasługi dla Krakowa kol. Zbigniewa Beiersdorfa, Joannę Florkiewicz-Kamieniarczyk, Danutę Józefikową, Barbarę Kleszczyńską i Małgorzatę Lisowską-Rzepecką

Imiennym Medalem Jubileuszowym SHS kol. Zbigniewa Beiersdorfa, Andrzeja Betleja, Joannę Daranowską-Łukaszewską, Zofię Gołubiew, Danutę Józefikową, Barbarę Kleszczyńską, Kazimierza Kuczmana Małgorzatę Lisowską-Rzepecką, Dariusza Nowackiego, Jan Ostrowskiego, Ewę Śnieżyńską-Stolot, Zdzisława Żygulskiego oraz pracującą w Oddziale Krakowskim od ponad półwiecza p. Stanisławę Pieron, a także prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

GRATULUJEMY!

 

Informujemy, że w Sekretariacie Oddziału znajduje się aktualna lista nabytków Biblioteki im. Jana Białostockiego

WYSTAWY

Zapraszamy 14 stycznia 2015 o godz. 14.00 na wspólne  zwiedzanie wystawy Mit Galicji w Międzynarodowym Centrum Kultury przy Rynku Głównym

KONFERENCJE

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza do udziału w VI ogólnopolskiej sesji naukowej Polskie art déco. Wnętrza mieszkalne. Planowany termin: maj-czerwiec 2015 r. Zgłoszenia (formularz z abstraktem wystąpienia), (objętość wystąpień: referat do 20 min, komunikat do 12 min) należy przesłać do dnia 28 lutego 2015 r.: na adres e-mail: sekretariat@muzeumplock.art.pl lub mariola.kwiat@muzeumplock.art.pl oraz pocztą na adres: Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock z dopiskiem VI sesja art déco (decyduje data stempla pocztowego). Szczegółowych informacji udziela Mariola Adamska z Działu Sztuki MMP, e-mail: mariola.kwiat@muzeumplock.art.pl lub tel. 24 364 70 74.

W dniu 26 lutego 2015 r. Instytut Historii Sztuki AV ČR, v.v.i. w Pradze organizuje konferencję: Zabytki Księstwa Cieszyńskiego [Památky Těšinského knižectvi], szczegółowych informacji udziela: Klára Mezihoráková: mezihorakova@udu.cas.cz

W dniu 27 lutego 2015 r. Muzeum Śląska Opolskiego urządza konferencję: Sztuka na Śląsku po 1945 roku, szczegółowych informacji udziela dr Joanna Filipczyk, Dział Sztuki Muzeum Śląska Opolskiego, tel. 77 44 31 762, e-mail: sztuka@muzeum.opole.pl.