Komunikat 8/2018

Kraków, 17. 12. 2018

Bożego Narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.

Stanisław Wyspiański, Projekt witraża do kościoła Mariackiego, Modlitwa Konrada z „Wyzwolenia“

Ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim naszym Członkom i Ich bliskim życzy Zarząd

 

 


KONKURSY

Z przyjemności informujemy, że laureatką LXIII Konkursu im. ks. prof. dr Szczęsnego Dettloffa za prace naukowe młodych historyków sztuki, w kategorii prac niepublikowanych została dr Agata Dworzak za rozprawę p.t.: Działalność Polejowskich – lwowskiej rodziny artystycznej w drugiej połowie XVIII wieku napisanej pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Betleja oraz, że laureatką konkursu im. Jerzego Z. Łozińskiego za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac o charakterze dokumentacyjnym i katalogowym została
dr Dobrosława Horzela za współautorstwo książki:Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela, Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau. Mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak. Pierwszy polski tom międzynarodowej serii Corpus Vitrearum Medii Aevi poświęcony jest witrażom w kościele Mariackim w Krakowie.

Zarząd Fundacji im. Profesora Mieczysława Zlata wraz z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza z dniem 1 stycznia 2018 r. konkurs na prace naukowe młodych historyków sztuki, poniżej 40. roku życia, dotyczące historii sztuki średniowiecza i renesansu europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem Śląska. Więcej informacji na stronie historiasztuki.uni.wroc.pl.


Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Serdecznie zapraszamy do naszego lokalu we środę 9 stycznia 2019 roku na godz. 18.00, na tradycyjne Spotkanie Opłatkowe.

 

Mamy też przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową zorganizowaną przez nasz Oddział we współpracy z MNK w dniu 150. rocznicy urodzin Stanisława Wyspiańskiego.

Program trzeciej edycji konferencji
„O miejsce książki w historii sztuki”
Sztuka książki około 1900.
W 150. rocznicę urodzin Stanisława Wyspiańskiego

15 stycznia 2019, wtorek, godz. 10. 00, gmach główny Muzeum Narodowego w Krakowie, Sala u Samurajów

10. 00 – otwarcie konferencji przez Wiceprezes SHS p. dr Monikę Rydiger i Dyrektora MNK p. Andrzeja Betleja
10. 30 – 11. 30 – sesja poranna
dr hab. Justyna Bajda, Czy Wyspiański znał Grasseta? La plante et ses applications ornementales Eugène’a Grasseta a stylizacje roślinne Stanisława Wyspiańskiego
Filip Chmielewski Album „Oeuvre de Flaxmann…”. Rzymskie ilustracje Johna Flaxmana do „Iliady”, „Odysei” i „Boskiej Komedii” (1793); ich artystyczne następstwa w XIX stuleciu
dr hab. Agnieszka Gronek, Źródła ikonograficzne rysunków Stanisława Wyspiańskiego na temat sztuki ruskiej

11. 30- 12. 00 – dyskusja
12. 00- 12. 30 – przerwa kawowa

12. 30 – 13. 30 – sesja południowa
dr Wiktoria Mazur, Начерки Станіслава Виспянського як джерело дослідження поєднання мистецтв в опорядженні костелів (Rysunki Stanisława Wyspiańskiego jako źródło badań nad jednością sztuk w wystroju kościołów)
Joanna Dziewulska, Materiały po Stanisławie Wyspiańskim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
M. Laskowska, K. Podniesińska, Ekslibris Stanisława Wyspiańskiego dla Lucjana Rydla

13. 30-14.00 dyskusja
14. 00 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – 17. 00 sesja popołudniowa
prof. dr hab. Olga Łagutenko, Вплив Станіслава Виспянського на українську книжкову графіку через творчість Михайла Жука (Wpływ Stanisława Wyspiańskiego na grafikę książkową na przykładzie twórczości Michajła Żuka)
dr hab. Małgorzata Biernacka, Wyspiański i krakowskie „Życie”
dr Agata Wójcik, Wystawa drukarska w 1904/05 roku w Krakowie
Janusz Antos, Monogram Stanisława Wyspiańskiego i jego przetworzenia w twórczości Władysława Pluty

17.00- 17. 30 dyskusja
18. 00 – wernisaż wystawy w Muzeum Narodowym w Krakowie pt. „Wyspiański-nieznany”

16 stycznia 2019, środa, godz. 10. 00

10.00-11. 30 – sesja poranna
prof. Ludmiła Sokoljuk, Книжкова графіка Михайла Бойчука та „бойчукістів” (Grafika książkowa Michajła Bojczuka i bojczukistów)
prof. dr hab. Michał Seliwaczow, Źródła ikonograficzne sztuki Georgija Narbuta okresu petersburskiego (1906-1917)
Olena Kis-Fedoruk, Феномен творчості Павла Ковжуна в українському мистецтві першої половини ХХ ст. (Fenomen twórczości Pawła Kowżuna w ukraińskiej sztuce 1. poł. XX w.)
Larysa Kupczyńska, Mało znane projekty grafiki książkowej Stanisława Mieczysława Dębickiego

11. 30 – 12. 00 – dyskusja
12. 00 – 12. 30 – przerwa kawowa

12.30 – 14.30 – sesja południowa
Piotr Hordyński, Gdy przyrodnicy bywali artystami. Michał Siedlecki i sztuka książki
Maria Wójtowicz, Grafiki towarzyszce satyrycznym tekstom o literaturze na łamach „Liberum Veto” w latach 1903-1905
Monika Paś, Ponadczasowe Piękno stylu „The Doves Bindery” na przykładzie zabytków w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie.
Beata Romanowicz Hokusai Manga i inne wzorniki. Słowo o wydawnictwach albumowych w Japonii ok. 1900
Leszek Sibila, Artysta książki. Projekty graficzne w dziełach Roberta Jahody na przełomie XIX/XX wieku
dr hab. Michał Myśliński, Księga warszawskiej Spółdzielni Pracy Przemysłu Artystycznego „ORNO” – introligatorskie dzieło złotników-amatorów jako przykład realizacji idei ruchu Arts & Crafts w socjalistycznej Polsce (komunikat)

14. 30 – 15. 00 – dyskusja, zamknięcie konferencji