Komunikat 7/2017

Kraków, 25. 10. 2017

Z żalem informujemy, że 25 października zmarła nagle
Kinga Kowza,
zaprzyjaźniona z Oddziałem Krakowskim SHS
Koleżanka z Warszawy

Przypominamy, że Walne Zebranie Sprawozdawcze Krakowskiego Oddziału SHS
Odbędzie się we środę, 8 listopada o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin)

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

WYSTAWY
Galeria Domu Norymberskiego (ul. Skałeczna 2) i pani kurator Marta Wróblewska zapraszają na wystawę pt. Günter Grass – kolekcja gdańska w drodze. Ekspozycję będzie można oglądać w terminie: 25.10 – 15.12.2017, od wtorku do czwartku, w godzinach 12.00 – 17.00 lub po telefonicznym umówieniu się pod numerem 12 430 61 27.

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ
Sekcja Sztuki Nowoczesnej i Wydział Rzeźby ASP w Krakowie zapraszają w dniu 6 listopada 2017 (poniedziałek) o g. 17.00 na spotkanie: „Zofia Baltarowicz-Dzielińska: pierwsza studentka w ASP w Krakowie”. Uczcimy stulecie obecności kobiet w krakowskiej ASP wykładem dr hab. Iwony Demko i dyskusją, w której udział wezmą m.in. dr Monika Rydiger, dr Małgorzata Dąbrowska i Magdalena Ujma. Prowadzenie: Anna Baranowa. Spotkanie odbędzie się w Gmachu Głównym ASP w Krakowie przy placu Matejki 13, sala nr 100, I piętro.

KONFERENCJE
Przedstawiamy program LXVI ogólnopolskiej sesji naukowej SHS, która odbędzie się
16-17 listopada 2017 roku w Lublinie na temat Sztuki pograniczy.
16 listopada (czwartek)
8.30-9.00 – rejestracja uczestników
9.00-9.15 – powitanie i otwarcie konferencji
9.15-9.30 –Marcin Pastwa (Lublin) – referat wprowadzający
9.30-9.50 – Krzysztof Cichoń (Łódź), Pogranicze zamglone i niemal bezludne. Z czym graniczy historia sztuki na powierzchni „orbis doctrinae”?

Lublin i okolice
9.50-10.10 – Małgorzata Smorąg-Różycka (Kraków), Bizantyńskie malowidła w Polsce Jagiellonów: nowe perspektywy badawcze
10.10-10.30 – Adam Soćko (Poznań), Lublin – ośrodek budowlany polsko-litewskiego pogranicza w pierwszej połowie XVI wieku
10.30-10.50 – Hubert Mącik (Rzeszów), Nowożytne układy urbanistyczne miast lokowanych w XVI-XVII wieku na pograniczu Małopolski i Rusi Koronnej
10.50-11.10 – Paweł Sygowski (Lublin), Unicka drewniana, dwuwieżowa, barokowa cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Kodeńcu na Lubelszczyźnie – ostatnia taka świątynia w Polsce
11.10-11.20 – Tomasz Pieńkowski (Lublin), Dziedzictwo lubelskich ewangelików jako element wielokulturowej
i wielowyznaniowej tożsamości Lublina (komunikat)
11.20-11.50 – dyskusja
11.50-12.10 – przerwa na kawę

Ikonografia na pograniczach
12.10-12.30 – Zoltan Gyalókay, Malarstwo tablicowe 2 i 3 ćw. XV wieku na pograniczu Królestwa Polskiego i Węgierskiego. Stan i perspektywy badań
12.30-12.50 – ks. Szymon Tracz (Kraków), Kilka uwag o gotyckim malarstwie na pograniczu śląsko-małopolskim w kontekście ostatnich odkryć konserwatorskich
12.50-13.10 – Iwona Brandys (Jaworzno), Polskie „Maria Hilf”. Problem adaptacji i rozpowszechniania kopii obrazu „Wspomożycielki Chrześcijan” między Passawą a Lubinem
13.10-13.30 – Maria Kazimiera Staniszewska (Kraków), Znaki na pograniczu. Kolumny maryjne na nowożytnym Spiszu – formy, ikonografia, funkcja
13.30-13.50 – Agnieszka Gronek (Kraków), Jeszcze o ikonach monogramisty C.Z. Przyczynek do studiów nad malarstwem cerkiewnym polsko-słowackiego pogranicza
13.50-14.30 – dyskusja
14.30-16.00 – przerwa obiadowa

Ludzie i miasta
16.00-16.20 – Rafał Eysymontt (Wrocław), Flandria, Walonia, Cesarstwo i Śląsk. Ludzie i miasta obszaru pogranicza
16.20-16.40 – Agnieszka Piórecka (Kraków), Technika budowlana w średniowiecznej Serbii oraz na Rusi Suzdalsko-Włodzimierskiej jako przykład sztuki pograniczy
16.40-17.00 – Andrzej Kozieł (Wrocław), Czy granice państwowe mogą zatrzymać artystów? Wojny śląskie (1740-1763), nowe granice Śląska i artyści
17.00-17.30 – dyskusja
17.30-17.50 – przerwa na kawę

Pogranicza dalekie
17.50-18.10 – Artur Badach (Warszawa), Fenomen obecności malarstwa manierystycznego we wczesnorenesansowych kościołach we Florencji
18.10-18.30 – Ewa Kubiak (Łódź), Herby w przestrzeni miejskiej Cusco, Maras i Juli. Manifestacja pozycji fundatorów i odzwierciedlenie struktury społecznej w wielokulturowym mieście kolonialnym peruwiańskiego Altiplano w okresie baroku
18.30-18.50 – Łukasz Mikołaj Sadowski (Łódź), „Alexandra ad Aegyptum”. Architektura europejska egipskiej metropolii od połowy XIX wieku do 1952 roku
18.50-19.30 – dyskusja
20.00 spotkanie koleżeńskie

17 listopada (piątek)
Regiony – miasta – ikonografia
9.00-9.20 – Agnieszka Szykuła-Żygawska (Zamość), Bonawentura Losy de Losennau, inżynier, architekt i kartograf węgierski końca XVIII wieku w Zamościu i Tarnowie
9.20-9.40 – Paulina Korneluk (Wrocław), Koncepcje repolonizacji Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym
9.40-10.00 – Aleksander Jankowski (Bydgoszcz), Malarskie dekoracje ścienne dwudziestolecia międzywojennego w kościołach drewnianych Wielkopolski – między tradycją a nowoczesnością
10.00-10.20 – Katarzyna Węglicka (Warszawa), Pińsk – miasto na pograniczu zjawisk kulturowych
10.20-10.40 – Aleksander Łupienko (Warszawa), Przestrzeń dziewiętnastowiecznego Lwowa: obraz miasta pogranicza
10.40-11.10 – dyskusja
11.10-11.30 – przerwa na kawę

Relacje polsko-niemieckich obszarów językowych
11.30-11.50 – Agnieszka Świętosławska (Łódź), W orbicie Wiednia. Antoniego Langego i Jana Nepomucena Głowackiego widoki Galicji
11.50-12.10 – Piotr Fiuk (Szczecin), Architektura wielokulturowego miasta. Kamienica czynszowa w Szczecinie – inspiracja zabudową stołecznego Berlina na przełomie XIX/XX wieku
12.10-12.30 – Jarosław Mulczyński (Poznań), Polskie i niemieckie życie artystyczne w Poznaniu w XIX i 1 połowie XX wieku (do 1945 roku) – dwie drogi rozwoju
12.30-12.50 – Aleksandra Krypczyk-De Barra (Kraków), „Tam twa ojczyzna, synu, gdzie się z komina kopci”. Górnośląskie pogranicze w twórczości Katowickiej Grupy Artystycznej
12.50-13.20 – dyskusja
13.20-14.30 – przerwa obiadowa

Artyści i krytycy współcześni wobec pograniczy
14.30-14.50 – Agnieszka Kuczyńska (Lublin), Francusko-amerykańskie pogranicze. Przyczynek do historii recepcji surrealizmu w PRL-u
14.50-15.10 – Marta Smolińska (Poznań), O dzieleniu. Niemiecko-polskie perspektywy artystyczne wobec wspólnej granicy
15.10-15.30 – Bernadeta Stano (Kraków), Inwazja malarzy i rzeźbiarzy na Białostocczyznę. Wątki regionalne w centralnie planowanej akcji plenerowej okresu PRL-u
15.30-15.50 – Grażyna Stojak (Rzeszów), Kryptonim „Marzyciele”. Walka Olgierda Łotoczki o zachowanie dziedzictwa kulturowego pogranicza w dolinie Łopiennika
15.50-16.20 – dyskusja

16.20-16.40 – przerwa na kawę
16.40-17.00 – Magdalena Howorus-Czajka (Gdańsk), Transgresja przestrzeni a graniczność ściany
17.00-17.20 – Elżbieta Błotnicka-Mazur (Lublin), Na granicy optyczności i haptyczności widzenia. Dynamika w czasie i przestrzeni dzieł Adama Marczyńskiego
17.20-17.40 – Weronika Kobylińska-Bunsch (Warszawa), Na pograniczu stylów i mediów: gest plastyczny w polskiej powojennej „fotografii miejsca”
17.40-18.00 – dyskusja i podsumowanie konferencji

Muzeum Narodowe w Krakowie w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. organizuje międzynarodową konferencję naukową pt. Henryk Siemiradzki jakiego nie znamy.
Zainteresowani czynnym udziałem proszeni są o nadsyłanie abstraktu wystąpienia w języku angielskim do 8 stycznia 2018 r. na adres: siemiradzki@mnk.pl.
Dokładne informacje można odnaleźć na stronie: http://mnk.pl/aktualnosci/konferencja-henryk-siemiradzki-jakiego-nie-znamy

Oddział Toruński SHS zaprasza 25 listopada 2017 roku na szóstą sesję z cyklu Zabytki toruńskie młodszego pokolenia, pt. Toruńska architektura sakralne po 1945 roku. Ze szczegółowym programem można się zapoznać na stronie http://www.shs.pl/?page_id=4842

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 7-9 listopada 2017 organizują VII Konferencję Sztuki Nowoczesnej pt. Formiści – Bunt/Zdrój – Jung Idysz. W stulecie polskiej awangardy artystycznej. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://rokawangardy.pl/pl/wydarzenia/formisci—bunt—zdroj—jung-idysz–w-stulecie-polskiej-awangardy,123.html

Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK w Kielcach i Oddział Kielecki SHS zaprasza na 2. konferencję pt. Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku, która będzie miała miejsce w dniach 23 -24 listopada 2017 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach.
Dalsze informacje na stronie http://www.shs.pl/?page_id=4768

VARIA
Ponawiamy prośbę o regularne opłacanie składek członkowskich, a nade wszystko o spłatę przynajmniej części zadłużenia.

Przypominamy, że wspólnie z Rzeszowskim Oddziałem SHS planujemy wydanie księgi poświęconej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura. Bez Waszej pomocy będzie to znacznie utrudnione. Nasz Oddział przyjmuje na ten cel także dobrowolne darowizny.