Komunikat 7/2014

Kraków, 6.11.2014

W poniedziałek 8 grudnia odwiedzi nas Święty Mikołaj.

Zapraszamy więc serdecznie wszystkich członków do lokalu Stowarzyszenia na godz. 18.00. Prezenty niezbędne.

Dodatkowo, na spotkaniu, Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska opowiedzą o zakończonej właśnie szóstej już edycji projektu edukacyjnego „Sztuka na kółkach”.

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

19 listopada (środa) o g. 19.00 (w wigilię sesji jubileuszowej) odbędzie się w naszym lokalu wernisaż prac Roberta Urbańskiego pt. „Mandale od wszelkiego wypadku”. Artysta, działający obecnie w Zakopanem, pokaże swoje obrazy z lat 2013-2014, które charakterem bardzo dobrze korespondują z tematyką sesji. Sponsorami wystawy i wernisażu są: firma „Pod Chochołami Cafe & Catering Barbara Lampart Hobrzyk, Zakopane-info.pl i Helpdesk Kawowy.

Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia lokalu, natomiast 6 grudnia (sobota) o g. 17.00 zapraszamy na jej finisaż. Mile widziane są Mikołajowe słodycze na wspólny stół.

13 grudnia (sobota) o g. 17.00 odbędzie się w naszym lokalu kolejny program w cyklu „Stan wojenny i jego konsekwencje artystyczne”. Spotkanie i wystawę pt. „Krzyże Witolda Urbanowicza w galerii Krzysztofory” połączymy ze wspomnieniem o Artyście w pierwszą rocznicę jego śmierci. Udział wezmą m.in.: Tomasz Gryglewicz, Jan Trzupek, Danuta Urbanowicz i Jakub Urbanowicz. Prowadzenie: Anna Baranowa (kuratorka cyklu i wystawy).

SEKCJA WYCIECZKOWA

Sekcja wycieczkowa organizuje na przełomie kwietnia i maja 2015 r. III objazd do Hiszpanii

Program: Girona – Pubol – Figueres – Barcelona – Monserrat – klasztor Santa María de Poblet – Tarragona- Tortosa- Peñíscola- Morella- Walencja – Segorbe – Teruel- Calatayud – Saragossa –Najera- Santo Domingo de la Calzada – Portugalete – Bilbao- Pampeluna – Sanguesa – Jaca – Huesca – Lerida

Datę wyjazdu uzależniamy od daty wylotu samolotu z Krakowa do Girony.

Cena:

Dla członków SHS dla osób nie stowarzyszonych

2100 zl + 760 € przy 5% zniżki 2200 zł +760 € przy 5% zniżki

2150 zl + 785 €– przy 2% zniżki 2250 zł +785 € przy 2% zniżki

2200 zł + 800 €– bez zniżek 2300 zł +800 €– bez zniżek

Kwota w euro zostanie przeliczona na złotówki wg kursu Reiffeisen Bank w styczniu 2015 r.

Cena zawiera:

 • 14 noclegów ze śniadaniami (w formie bufetu) i obiadokolacjami (serwowanymi do stolików) w hotelach***
 • autokar
 • ubezpieczenie NNW i KL
 • opiekę pilota

Cena nie zawiera:

 • opłaty za przelot samolotem
 • opłaty za 2 noclegi tranzytowe (tam i powrót), jeśli ktoś zdecyduje się jechać autokarem: 130€/os.
 • dopłaty za pok. 1-os.: 390€
 • napojów do posiłków
 • biletów wstępu, opłaty za lokalnych przewodników

I-wsza rata w wys. 1500zł do 30 01.2015

II-ga rata w wysokości 2000zł w terminie do 28 lutego 2015 roku,  pozostała kwota płatna do 30 marca 2015 ( w tym również płatność za ewentualny pok. 1-os. lub dojazd autokarem) roku na konto w Raiffeisen Bank (nr konta: 72 1750 1048 0000 0000 1103 0211) na rzecz B.P.Eko-Tourist, ul. Radziwiłłowska 21/4 Kraków   – tytułem HISZPANIA – SHS lub w biurze Eko-tourist

Zapisy i informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 , 606120893, e-mail m.lisrzep@interia.pl

WYSTAWY

Zapraszamy na wspólne oglądanie wystawy „Olga Boznańska” w gmachu głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. W piątek 5 grudnia o godz. 14.00 po ekspozycji oprowadzi nas jej kuratorka Urszula Kozakowska-Zaucha.

KONFERENCJE

Program LXIII ogólnopolskiej sesji SHS Ornament i dekoracja dzieła sztuki oraz program obchodów jubileuszu osiemdziesięciolecia SHS, organizowanych w Krakowie w dniach 20-22 listopada br.

Miło nam poinformować Koleżanki i Kolegów, że sesję objął honorowym patronatem Prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski, zaś jubileusz odbywa się pod patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Małgorzaty Omilanowskiej. Serdecznie zapraszamy do udziału we wszystkich sesyjnych i jubileuszowych wydarzeniach.

 • DZIEŃ PIERWSZY, 20 listopada, czwartek

SALA HOŁDU PRUSKIEGO W SUKIENNICACH

10.00 OTWARCIE

10.30-12.30

Wojciech Bałus (Kraków): Czego chcą ornamenty?

Marcin Pastwa (Lublin): Ornament i obraz a płaszczyzna

Piotr Krasny (Kraków): Ornamentum et decor

Marta Leśniakowska (Warszawa): BRAK

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.30

Krzysztof Lipka (Warszawa): Ornamentyka instrumentów muzycznych

Jolanta Talbierska (Warszawa): Ornament i wzornik warsztatowy a grafika europejska XV-XVI wieku

Michał Woźniak (Bydgoszcz/Toruń): Złotnicy i ich ornament

15.30-16.00 PRZERWA KAWOWA

16.00-17.00

Stanisław Mossakowski (Warszawa): Apertionum ornamenta Albertiego a renesansowe okna wawelskie Franciszka Florentczyka

Teresa Grzybkowska (Warszawa): Węzły Leonard da Vinci, a muzyczne labirynty. Między dekoracją, ornamentem, symbolem, a muzyką

Anna Oleńska (Warszawa): Niezbędność ornamentu. O parterach w ogrodach formalnych

18.30 Msza Święta za wszystkich zmarłych członków SHS w kościele OO. Bernardynów na Stradomiu

19. 30. KONCERT ORGANOWY W KOŚCIELE OO. BERNARDYNÓW NA STRADOMIU

20.00 POKAZ WYSTAWY „ABRYS, DELINAEATIO, KOPERSZTYCH” w Auli Św. Szymona z Lipnicy, w klasztorze Bernardynów na Stradomiu

 • DZIEŃ DRUGI, 21 listopada, piątek

SALA KAROLA I KAROLINY LANCKOROŃSKICH

INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ. Grodzka 53, I piętro

PANEL 1: „ŚREDNIOWIECZE”

9.30-10.30.

Marek Walczak (Kraków): Ornamentalność średniowiecza

Monika Kamińska, Marta Graczyńska (Kraków): O plecionkach wawelskich raz jeszcze – w stulecie pierwszych odkryć

Olga Tuszyńska-Szczepaniak (Łódź): Maski – decorum czy dekoracja. Funkcja wizerunków antropomorfizujących w polskiej architekturze średniowiecznej

10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00-13.00

Jakub Adamski (Warszawa): O wielkiej karierze maswerków trójpromiennych w architekturze europejskiej około r. 1300

Jerzy Żmudziński (Kraków): Ornament w złotnictwie krakowskim epoki gotyku i w badaniach nad nim

Szymon Tracz (Kraków): Dekoracje ornamentalne w italianizujących malowidłach ściennych na terenie Królestwa Węgierskiego pod berłem Andegawenów

Štefan Valášek (Kraków): Kilka zagadnień dekoracji wnętrz kościołów Liptowa i Spisza w XIV i XV wieku

Agnieszka Smołucha-Sładkowska (Kraków): Pseudonapisy jako motywy dekoracyjne w sztuce Italii w XIV i XV w.

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30 POKAZ ZAKMNIĘTY MODELU OŁTARZA Z PAŁACU ARCYBISKUPIEGO (W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM, ul. Kanonicza)

PANEL 2: „PRZEŁOMY”

15.00-16.00

Tomasz Ratajczak (Poznań): Odrzwia sztukatorską robotą zrobione. Ornamentyka portali wawelskich z warsztatu mistrza Benedykta

Arkadiusz Wagner (Toruń): Gotycki ornament chrystologiczny z konarami i liśćmi akantu na tle zdobnictwa introligatorskiego w Europie i Polsce XV-XVI w

Adam Soćko (Poznań): Ornamentalizacja sklepień w architekturze sakralnej Lubelszczyzny XVI i początków XVII wieku jako przykład lokalnej drogi rozwoju architektury – od gotyku do manieryzmu

16.00-16.30 PRZERWA KAWOWA

16.30-17.15

Waldemar Komorowski (Muzeum Narodowe w Krakowie): Kontynuacja, archaizacja, nowatorstwo. O architektonicznej ornamentyce domów krakowskich na przełomie średniowiecza i nowożytności

Agnieszka Gronek (Katedra Ukrainoznawstwa UJ): W poszukiwaniu zaginionej ramki. Epizod z dziejów drukarstwa na Rusi

18.00 SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE W MAGISTRACIE MIASTA KRAKOWA (wręczenie odznaczeń i Nagród SHS, bankiet)

 • DZIEŃ DRUGI, 21 listopada, piątek

SALA nr 40 INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ, ul. Grodzka 53, I piętro

PANEL 3: „OD MANIERYZMU DO ROKOKA”

godz. 9.30-10.30

Małgorzata Wawrzak (Toruń): Piękne i szkaradne. Głowy, maski, maszkarony w nowożytnej grotesce.

Małgorzata Łazicka (Warszawa): Miniaturowe ryciny ornamentalne małych mistrzów niemieckich

Michał Kurzej (Kraków): Ornament dawny i nowoczesny w niderlandzkiej teorii sztuki 2. poł. XVI i 1. poł. XVII w.

10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00-13.00

Magdalena Adamska (Kraków): Maureska – pierwszy triumf grafiki ornamentalnej

Franciszek Skibiński i Aldona Tołysz (Toruń): Wokół >Inuentien< Cornelisa Florisa. Ornament, architektura i inwencja artystyczna w szesnastowiecznych Niderlandach

Elżbieta Pytlarz (Kraków): Recepcja pewnego projektu Hansa Vredemana de Vries w sztuce polskiej

Adriana Podmostko-Kłos (Poznań): Dekoracja retabulów wielkopolskich w 2. ćwierci XVII wieku

Aleksander Stankiewicz (Kraków): Dekoracja architektoniczna w twórczości architekta Krzysztofa Bonadury Starszego

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30 POKAZ ZAKMNIĘTY MODELU OŁTARZA Z PAŁACU ARCYBISKUPIEGO (W MUZEUM ARCHIDIECEZJALNYM, ul. Kanonicza)

15.00-16.00

Małgorzata Pokorska-Primus (Kraków): Dekoracja czy symbol? Capricci ornamentalne w grafice rokokowej i refleksja estetyczne epoki

Andrzej Betlej (Kraków): Zaginione/zapomniane XVIII-wieczne ornamentalne „Klebebandy” w zbiorach polskich

Zbigniew Michalczyk (Warszawa): Uwagi o sposobie wykorzystania architektonicznych i ornamentalnych wzorów graficznych w polskim malarstwie ściennym XVIII wieku

16.00-16.30PRZERWA KAWOWA

16.30-17.15

Dominik Ziarkowski (Kraków): Czy ornament może być sygnaturą? Uwagi na temat motywów dekoracyjnych stosowanych przez warsztat Wojciecha Rojowskiego

Jakub Sito (Warszawa): Początki ornamentyki rokokowej w sztuce Warszawy

18.00 SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE W MAGISTRACIE MIASTA KRAKOWA (wręczenie odznaczeń i Nagród SHS, bankiet)

 • DZIEŃ TRZECI , 22 listopada, sobota

SALA KAROLINY I KAROLA LANCKOROŃSKICH INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ, ul. Grodzka 53, I piętro

PANEL 4: „OD KLASYCYZMU DO ART DECO”

godz. 9.30-10.30

Mikołaj Getka-Kenig (Warszawa): Klasycyzm i ideologia ornamentu: zagadnienie dekoracji w „Architekturze” ks. Sebastiana Sierakowskiego

Jolanta Czerzniewska (Warszawa): Sztuka pisania i styl: źródła nauk pięknych według Stanisława Kostki Potockiego

Agata Wójcik (Kraków): Styl mauretański w dekoracji wnętrz XIX-wiecznych

10.30-11.00 PRZERWA KAWOWA

11.00-13.00

Katarína Chmelinová (Bratysława): Ornament v praxi rehoľného umelca 19. storočia v strednej Európ. Explikácia – UhorskoaKonrád Švestk.

Leila Khasyanova (Moskwa): Орнамент и его осмысление в монументальной живописи в русских и польских художников конца XIX века

Piotr Gryglewski (Łódż): Recepcja nowożytnych form ornamentalnych w epoce historyzmu, na przykładzie dekoracji architektonicznych w Łodzi (1870- 1900)

Wisława Jordan (Łódź): Koncepcje ornamentu w polskiej myśli o sztuce z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-16.10

Irena Buchenfeld (Kraków): „pierwsi zapuścili wzrok chciwy w te zaklęte sezamy chłopskie” – źródła motywów ornamentalnych sztuki młodopolskiej na przykładzie dekoracyjnego malarstwa ściennego artystów Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”

Joanna Wolańska (Kraków): Motyw kasztanowca w sztuce około 1900

Andrzej Siwek (Kraków): Ornament, czy styl? Motywy zakopiańskie w architekturze miast

Jarosław Mulczyński (Poznań): Od secesji do art deco. Ornament i dekoracja w środowisku artystycznym Poznania w 1 połowie XX w.

Michał Pszczółkowski (Zielona Góra): Dekoracja art déco w architekturze dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie realizacji toruńskich

 • DZIEŃ TRZECI , 22 listopada, sobota

SALA nr 40 INSTYTUTU HISTORII SZTUKI UJ, ul. Grodzka 53, I piętro

PANEL 5: „WSPÓŁCZESNOŚĆ – NOWOCZESNOŚĆ”

godz. 9.30-10.30

Katarzyna Uchowicz (Warszawa): Ukryty labirynt. Ornament pierwszych lat odbudowy Warszawy. Eksperymentalne realizacje Bohdana Lacherta i Jerzego Jarnuszkiewicza.

Aleksandra Sumorok (Łódź): Socrealizm. W kręgu polskiego wnętrza, przedmiotu, ornamentu

Marcin Zgliński (Warszawa): Socrealizm z tysiąca i jednej nocy. Rola ornamentu w monumentalnej architekturze azjatyckich republik radzieckich i Mongolii lat 30-50 XX w.

10.30-11.00PRZERWA KAWOWA

11.00-13.00

Magda Kunińska (Kraków): Zanim ornament stał się zbrodnią: historia zmian postaw wobec kategorii ornamentum jako historia drogi do teorii modernistycznej

Agnieszka Gryska (Poznań): Semantyka i funkcja ornamentu według Adolfa Loosa

Dorota Jędruch (Kraków): Zbrodnia przebaczona – rola dekoracji w architekturze modernistycznej na przykładzie twórczości Le Corbusiera

Tomasz Gryglewicz (Kraków): Ornamentalność i dekoracja w sztuce epoki postmodernizmu

13.00-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-15.30

Agnieszka Jankowska-Marzec (Kraków): Od qr kodu do kolażu: ornament i dekoracja w działaniach współczesnych twórców krakowskiego środowiska artystycznego

Paweł Brożyński (Kraków): „Ornament z ludzkiej masy” i „życie jako baśniowy ornament”

Anna Baranowa (Kraków): Pokusa ornamentu a „płynna nowoczesność”