Komunikat 7/2019

Kraków, 16 XII 2019 r.

Radości i ciepła przy wigilijnym stole oraz rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim naszym Członkom i Ich bliskim życzy Zarząd

Ecce panis Angelorum! factus cibus viatorum: vere panis filiorum…,

(Ksawery Dominik Heski, freski w kościele Bożego Ciała w Nieświeżu)

Serdecznie zapraszamy
na tradycyjne spotkanie opłatkowe,
które odbędzie się 8 stycznia 2018 roku
o godzinie 18.00 w naszym lokalu.


Z przyjemnością informujemy, że w tym roku Nagrodę im. prof. Mariana Sokołowskiego otrzymał Jan Kozakowski za pracę Pałace i wille na przedmieściach Krakowa w XIX wieku. Powstawanie i funkcjonowanie na tle historycznym i problematyka ochrony w XXI wieku, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Krasnego w Instytucie Historii Sztuki UJ.

Ponadto dwie prace zostały wyróżnione: Joanny Kazubowskiej, pt. Textiliapicta. Znaczenie strojów i tkanin w twórczości portretowej Bartłomieja Strobla (1591 – ok. 1647), napisana pod kierunkiem dr. hab. Marka Walczaka, oraz Joanny Tochman, pt. Ustawienia rodzinne. Książka fotograficzna „Frowst” Joanny Piotrowskiej na tle fotografii rodzinnej w Polsce, napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Wojciecha Bałusa.

Serdecznie gratulujemy!

Również z przyjemnością informujemy, że nowym prezesem Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w kadencji 2019-2023 został członek naszego Oddziału Bohdan Biś Lisowski, w minionej kadencji kierujący krakowskim oddziałem SARP. Życzymy dalszych sukcesów.


Przypominamy, że Walne Zebranie sprawozdawcze Członków Oddziału Krakowskiego SHS odbędzie się we środę, 22 stycznia o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin).


WYSTAWY

Po wystawie ’Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza” oprowadzi członków SHS pani Jolanta Kiszka, kurator wystawy, w środę, 15 stycznia 2020 o godz. 14.00. Zbiórka przy Kasie.

Po wystawie ”Idzie młodość! Grupa Krakowska” oprowadzi członków SHS pani Anna Budzałek, kurator wystawy, w środę 29 stycznia 2020 o godz. 14.00. Zbiórka w holu przed wejściem na wystawę.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Historyków Sztuki zaprasza do udziału w XLIX ogólnopolskiej sesji naukowej SHS:

HISTORIA SZTUKI JAKO INSTYTUCJA

W 1920 roku powołano Związek Polskich Historyków Sztuki. Badacze – w zakresie uprawianej dyscypliny – chcieli odpowiedzieć na problemy stojące przed odradzającym się państwem („Nauka polska. Jej potrzeby, organizacja i rozwój”, 1923, t. 4). Dziś stajemy przed zagrożeniami, z których najważniejszym jest zepchnięcie historii sztuki do pozycji subdyscypliny nauk o sztuce. Ma to swoje praktyczne konsekwencje. Ale mamy też problemy z degradacją przestrzeni publicznej, porażkami konserwatorów w starciu z agresywną deweloperką, dyskusyjną polityką muzealną, a więc z obszarami w których historyk sztuki powinien zabierać głos. Dlatego Stowarzyszenie Historyków Sztuki, w porozumieniu z innymi organizacjami i instytucjami skupiającymi historyków sztuki, postanowiło poświęcić ogólnopolską sesję naukową planowaną na 19-20 listopada 2020 roku w Warszawie, refleksji nad naszą dyscypliną jako instytucją, jako aktorem publicznej sceny w warunkach wolnego rynku i demokracji.

Proponujemy dyskusję nad pięcioma tematami (poniżej przykładowe zagadnienia). Oczekujemy ujęć ogólnych ale także studiów przypadków:

I. HISTORIA

– status historii sztuki w II RP, PRL i III RP

– społeczny a państwowy model kultury w świetle reprywatyzacji i deakcesji

– historia sztuki w świetle różnic doświadczeń pokoleniowych

– programy i działalność publiczna innych stowarzyszeń związanych z dyscypliną

II. POLITYKA

– demokratyczny mandat polityka a racje historyka sztuki

– historyk sztuki jako urzędnik

– samorząd uwłaszczony na zabytkach

– kultura jako konflikt interesów czy wspólnota

– własność a społeczne/polityczne powinności historii sztuki

– neoliberalizm, kulturowa lewica a nowa humanistyka

III. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

– przestrzeń publiczna – kto i o czym decyduje, rola historyka sztuki

– deweloper i zabytek – racje gospodarczo-społeczne i racje nauki

– polityka pamięci i pomniki – diagnozy i role historyka sztuki

– niematerialne dziedzictwo versus fizyczny obiekt

– wiara a piękno – historia sztuki w seminariach

– dwie perspektywy: Pałac Kultury i Pałac Saski

IV. MUZEA

– muzea jako argument polityczny

– muzea jako aparaty produkujące narracje historyczne

– czego uczą edukatorzy muzealni?

– granice ingerencji organizatora instytucji artystycznej

V. HISTORIA SZTUKI JAKO DYSCYPLINA

– historia sztuki jako projekt oświeceniowy i modernistyczny

– uniwersalizm nauki a wiedza umiejscowiona

– wewnętrzne przyczyny zacierania specyfiki i granic historii sztuki

– polityczne i społeczne konsekwencje nieostrych pojęć

– językowe determinanty historii sztuki

– historia sztuki w świetle reformy ustawowej „Konstytucja dla Nauki”

Zgłoszenia referatów (abstrakt) należy kierować do Zarządu Głównego SHS, Warszawa, Rynek Starego Miasta 27 (e-mail: shs@shs.pl), do dnia 15 czerwca 2020 roku. O ostatecznym kształcie sesji zadecyduje komitet organizacyjny. Materiały sesji zostaną opublikowane w „punktowanym” tomie.

Podczas sesji zostaną ogłoszone zasady przyznawania NAGRODY STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI oraz skład jury nagrody. To nowe wyróżnienie (50 tys. złotych ufundowane przez SHS i wydawnictwo „Arkady”) będzie przyznawane co trzy lata. Nie będą obowiązywały limity wiekowe autorów ani tematyka. Główne kryterium to jakość merytoryczna otwierająca nowe horyzonty badawcze naszej dyscypliny.

Informujemy, że Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego i Opactwo Cystersów w Mogile zaprasza na VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów, które odbędzie się 28 i 29 maja 2020 roku. Organizatorzy proszą o przysyłanie zgłoszeń tematów wystąpień z abstraktem do 31 grudnia br. na adres: biuromogila@gmail.com lub adres tradycyjny Opactwa z dopiskiem: VI Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w konferencji pt. Wnętrza w architekturze świeckiej XX wieku – od historyzmu do postmodernizmu, która odbędzie się 18-19 czerwca 2020 roku w siedzibie IHS UŁ, na ul. G. Narutowicza 65. Wszyscy zainteresowani proszeni są o przysłanie tematów wystąpień i abstraktów do 1 marca 2020 roku na adres konferencja.wnetrza2020@gmail.com.


VARIA

Niezmiennie przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich. W chwili obecnej składka emeryta pomniejszona o Fundusz Pomocy Koleżeńskiej nie pokrywa kosztów jednego listu wysyłanego pocztą tradycyjną.