Komunikat 7/2018

Kraków, 14. 11. 2018

Zarząd Oddziału serdecznie zaprasza do kościoła św. Piotra i Pawła
na Mszę św. w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów,
którą 18 listopada o godz. 18.00
odprawi ks. Szymon Tracz


Informujemy, że na Walnym Zebraniu sprawozdawczo wyborczym Oddziału Krakowskiego SHS w dniu 31 X 2018 dokonano wyboru Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów, które odbędzie się 7 XII br. w Warszawie.
Zarząd Oddziału pozostał w niezmienionym składzie i tak samo ukonstytuowany:

Prezes
Joanna Daranowska-Łukaszewska
Vice prezes
Monika Rydiger
Sekretarz
Agnieszka Gronek
Skarbnik
Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk
Członkowie:
Barbara Ciciora
Małgorzata Lisowska-Rzepecka
Barbara Łepkowska
Jadwiga Oczko-Kozłowska
Jerzy Żmudziński

Komisja Rewizyjna:
Dariusz Nowacki
Dorota Ostrowska
Anna Petrus

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów:
Andrzej Betlej
Joanna Bryg-Stanisławska
Joanna Bryzek-Racka
Barbara Ciciora
Agata Dworzak
Joanna Hiżycka
Piotr Hordyński
Małgorzata Kosiacka-Słoń
Anna Krzyżanowska-Zimny
Małgorzata Lisowska-Rzepecka
Barbara Łepkowska
Jadwiga Oczko-Kozłowska
Irena Palca
Anna Petrus
Elżbieta Pytlarz
Joanna Strzyżewska


WPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

12 XII o godz. 14.00 zapraszamy na wspólne zwiedzanie wystawy Niepodległość w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Zbiórka w holu.


VARIA

Bardzo prosimy o aktualizację swoich danych osobowych, zwłaszcza adresów e-mailowych i numerów telefonów.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Zadłużenie Członków Oddziału ponad pięciokrotnie przekracza jego roczny budżet. Uregulowanie części tego długu pozwoliłoby nam bez komplikacji utrzymywać lokal przez kilkadziesiąt miesięcy i podjąć działania wymagające środków własnych. Najpilniejszą taką kwestią jest uzupełnienie środków na publikację materiałów z sesji naukowej poświęconej Barbarze Tondos i Jej mężowi Jerzemu Turowi, które znajdują się w druku. Dlatego gorąco ponawiamy prośbę o regularne opłacanie składek członkowskich, a nade wszystko o spłatę przynajmniej części zadłużenia. Przypominamy także, że można negocjować sposób i wysokość spłaty zadłużenia.

Przypominamy także, że nasz Oddział może przyjmować dobrowolne darowizny nie tylko od członków SHS.