Komunikat 6/2015

Kraków, 21. 10. 2015

15 listopada o godz. 17.00
w kościele śś Piotra i Pawła
ks. Szymon Tracz odprawi Mszę św.
w intencji naszych zmarłych Koleżanek i Kolegów,
na którą serdecznie zapraszamy

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ODDZIAŁU,
na które zapraszamy Wszystkich Członków, odbędzie się w naszym lokalu
we środę, 18 listopada o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin)

Porządek zebrania:
Uczczenie zmarłych Kolegów
1. Rozpoczęcie obrad, wybór protokolanta i przewodniczącego obrad.
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie merytoryczne za minioną kadencję.
4. Sprawozdania finansowe za minioną kadencję.
5.Sprawozdanie Komisji rewizyjnej i głosowanie nad udzieleniem absolutorium
ustępującemu zarządowi.
6. Wybór Prezesa,
7. Wybór członków Zarządu
8. Wybór członków Komisji Rewizyjnej
9. Wybór delegatów na Walny Zjazd SHS w Warszawie w dniu: 11 grudnia 2015 roku.
10. Wolne wnioski i dyskusja.

Zapraszamy do licznego udziału w zebraniu.

 

SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

Mamy przyjemność zaprosić na prelekcję dr hab. Ewy Kocój pod tytułem Fenomen płaczących ikon w wyobrażeniach religijnych w prawosławiu. Spotkanie odbędzie się we środę 28 października o godz. 18. 00 w Sali Portretowej Pałacu Biskupa Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej 17.

Miło nam także poinformować, że 3 listopada o godz. 17. 00 w Instytutucie Rosji i Europy Wschodniej UJ (al. Mickiewicza 3, sala 103) odbędzie się promocja książki Agnieszki Gronek, pt. Opuszczone dziedzictwo. O malowidłach w cerkwi św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej. W spotkaniu współorganizowanym przez Wydział Studiów Międzynaroowych i Politycznych UJ wezmą udział między innymi dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka i dr hab. Mirosław Piotr Kruk. Wszystkich zainteresowanych serecznie zapraszamy.

 

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ zaprasza 25 listopada 2015 (środa), g. 18.00 na odczyt kol. Anny Baranowej pt. Mieczysław Porębski w Paryżu – sezon pierwszy ‘49. Odczyt odbędzie się w naszym lokalu.

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ I GALERIA ZDERZAK, prowadzona od 30 lat przez naszą kol. Martę Tarabułę, zapraszają na trzy wystawy zorganizowane z okazji jubileuszu Galerii:
Jurry Zieliński „Paradis” (wystawa trwa do 31 października); „Tylko dla Twoich oczu”. Pokaz kolekcji Galerii Zderzak (listopad); „Kunstkammer, czyli o miłości do sztuki” (grudzień).
Jednocześnie miło nam ogłosić wspólnie z Galerią Zderzak oraz Sekcją Polską AICA konkurs na recenzję jednej z trzech powyższych wystaw. Konkurs jest adresowany do studentów, miłośników sztuki i wszystkich, którzy zechcą wejść w rolę krytyka. W konkursie nie mogą brać udziału profesjonalni czynni krytycy sztuki. Teksty (opatrzone imieniem i nazwiskiem) należy kierować na adres Galerii Zderzak, mailem lub pocztą w terminie do 23 grudnia 2015. Nagrodzona przez Jury recenzja zostanie opublikowana w jednym z wiodących pism artystycznych w kraju.
Jubileusz 30-lecia galerii Zderzak został dofinansowany przez MKiDN. Więcej informacji na stronie Galerii Zderzak.

 

SZTUKA NA KÓŁKACH
Uprzejmie informujemy, że 22 i 23 października 2015 organizujemy szkolenia dla nauczycieli oraz animatorów kultury realizowane w ramach projektów „Sztuka na kółkach” oraz „Ludowa Akademia Dziedzictwa”. Pierwsza część warsztatów („Sztuka na kółkach”), która odbędzie się w kościele, ma na celu pokazać sposoby opowiadania młodzieży o sztuce w lokalnych zabytkach. Podczas drugiej części zajęć („Ludowa Akademia Dziedzictwa”) będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, jak zaciekawić uczniów kulturą ludową i włączyć ją w nauczanie szkolne. Szczegółowe informacje można odnaleźć na stronie internetowej Krakowskiego Oddziału SHS.

 

INFORMACJA
Informujemy, że przywracamy popołudniowe dyżury sekretariatu. Przypominamy, że sekretariat Oddziału przy ulicy Starowiślnej 29/31 pracuje pn., wt., czw., pt.
w godzinach 10.30-13.30, a w środy od 13.30-16.30.

 

KONFERENCJE

Przedstwiamy program LXIV Ogólnopolskiej Sesji Naukowej SHS
Historia sztuki na co dzień
(Poznań, 26-27 listopada 2015 r., Centrum Kultury Zamek, ul. Św. Marcin 80/82, Sala Kominkowa).

26 listopada 2015 (czwartek)
10.00 Otwarcie sesji
Wojciech Włodarczyk / Warszawa, Historia sztuki stosowana społecznie
Janusz L. Dobesz / Wrocław, Funkcjonowanie historii sztuki w przestrzeni społecznej
dyskusja
przerwa kawowa
11.30 Dariusz Tabor CR / Kraków, Znak czasu: sposób istnienia dzieła sztuki w historycznej codzienności
Ewa Łukaszewicz-Jędrzejewska / Wrocław, „Piękne sztuki” komunikacyjnie aktywne
Magdalena Kunińska / Kraków, „Historia sztuki jako pole bitwy”. Manipulacje w dyskursie historyczno-artystycznym jako medium kształtujące rzeczywistość na przykładzie doktryny „konserwatywnego modernizmu” w Rosji post-Jelcynowskiej
dyskusja
przerwa obiadowa
14.30 Katarzyna Zarzycka, Barbara Łepkowska / Kraków, Nie taka sztuka straszna jak ją malują, czyli o spotkaniach Polaków ze sztuką
Anna Kozioł / Warszawa, Co Jan Kowalski myśli o dziedzictwie. Społeczne zapatrywania na przeszłość w świetle badań socjologicznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa
Ewa Perlińska-Kobierzyńska / Warszawa, Miejsce historyka sztuki w „kulturze miejskiej” – spacery po mieście
dyskusja
przerwa kawowa
16.30 Bartosz Małolepszy / Poznań, Inspirujący Ostrów Tumski. Rola turystyki w doświadczaniu dziedzictwa kulturowego
Przemysław Maćkowiak / Poznań, Architectura militaris i turystyka. Dziewiętnastowieczna twierdza w Poznaniu jako poligon historyka sztuki
Marcin Szeląg / Poznań, Muzeum Narodowe w Poznaniu wobec edukacji, publiczności i historii sztuki. Porównanie działalności instytucji do aktywności innych muzeów narodowych w Polsce z perspektywy społecznego funkcjonowania muzeum i historii sztuki
Maciej Szymaniak / Poznań, Centrum Kultury Zamek jako miejsce praktykowania historii sztuki
dyskusja
19.00 Spotkanie koleżeńskie (Centrum Kultury Zamek Galeria Sztuki Współczesnej Profil): Wręczenie nagród im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa i prof. Jerzego Z. Łozińskiego
20.15 Zwiedzanie dawnego zamku cesarskiego
27 listopada 2015 (piątek)
10.00 Anna Mazur / Lublin, Rola edukacji szkolnej w przygotowaniu do odbioru dzieła sztuki
Hubert Bilewicz / Gdańsk, Matura z historii sztuki: diagnoza problemu
dyskusja
przerwa kawowa
11.30 Beata Lewińska-Gwóźdź / Warszawa, Historia sztuki w programach szkolnych na przykładzie szkolnictwa plastycznego
Piotr Rosiński / Kielce, Historia sztuki dla polonistów. Refleksje wykładowcy
Wojciech Przybyszewski / Warszawa, „Spotkania z Zabytkami” w przededniu jubileuszu czterdziestolecia. Pomówmy o edukacji…
dyskusja
przerwa obiadowa
14.30 Wojciech Niewiarowski / Łódź, Polski rynek sztuki w 2014 roku
Andrzej Palacz / Warszawa, Rynek książki o sztuce w Polsce
Dorota Łuczak, Filip Lipiński / Poznań, Polskie dokumentalne filmy o sztuce 1945-1989
Agnieszka Murawska / Poznań, Sztuka i ludzie sztuki na polskich monetach współczesnych
dyskusja
przerwa kawowa
16.30 Kazimierz S. Ożóg / Opole, Od Tomasza N.N. do Joasi z „M jak Miłość”, czyli historyk sztuki na stanowisku (bohatera masowej wyobraźni)
Anna Manicka / Warszawa, Obraz historyka sztuki na podstawie współczesnej polskiej literatury popularnej i kryminalnej
Monika Kuhnke / Warszawa, Od „Obrońców skarbów” do „Złotej Damy”, czyli problem dzieł sztuki zagrabionych w czasie wojny widziany oczyma amerykańskich twórców filmów fabularnych. Mity i fakty
dyskusja, zamknięcie sesji

 
W imieniu Warszawskiego Oddziału SHS informujemy, że Klub Historii i Kultury Wina przy tym Oddziale serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej sesji naukowej: Fukierowie: wino – historia – sztuka, planowanej na 15 stycznia 2016 roku. Sesja poświęcona będzie historii rodu Fukierów, ich winiarni, kolekcjom, działalności publicznej, histori handlu winem, polskiej kulturze wina i jej historycznym źródłom. Organizatorzy proszą o przesyłanie propozycji tematów wystąpień do 16 listopada 2015 r. pocztą elektroniczną na adres: ow.shs@shs.pl lub gabriel.kurczewski@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać abstrakt wystąpienia i krótką notkę biograficzną. Informacje o przyjęciu wystąpień i program sesji ogłoszone zostaną 30 listopada.

Zarząd Oddziału Warszawskiego SHS informuje, że w październiku 2016 r. planuje zorganizować sesję naukową Polskie kolekcjonerstwo rzemiosła artystycznego – historia i współczesność. Zgłoszenia można przesyłać do 30 kwietnia 2016 na adres: kolekcjonerstwoshs@gmail.com. Szczegółowych informacji mogą udzielić także: Magdalena Białonowska (tel. 609 357 505), Monika Bryl (tel. 605 417 850) i Anna Frąckowska (tel. 603 882 867). W zgłoszeniu należy zamieścić abstrakt 20-minutowego wystąpienia (do 2000 znaków), informację o autorze (afiliacja, krótki biogram – do 450 znaków, dane kontaktowe – adres mailowy, numer telefonu).

Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej
Krzemieniec – Wołyńskie Ateny. Przestrzeń historyczna, edukacyjna i artystyczna organizowanej w Przemyślu w dniach 19- 20 listopada 2015 roku. O szczegółach można się dowiedzieć m. in. na stronie internetowej.