Komunikat 6/2014

Kraków, 10. 09. 2014

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

INFORMACJE BIEŻĄCE

● Witamy po wakacjach. Informujemy, że przywracamy popołudniowe dyżury sekretariatu. Przypominamy, że sekretariat Oddziału przy ulicy Starowiślnej 29/31 pracuje codziennie w godzinach 10.00-14.00, a w środy do 18.00.

● Z powodu bardzo dużego zadłużenia naszych członków, od dłuższego czasu Oddział Krakowski SHS boryka się z trudnościami finansowymi, dlatego zwracamy się z gorącą prośbą do Koleżanek i Kolegów, aby zechcieli zmniejszyć swoje zadłużenie, a do tych, którzy mogą, aby wsparli Oddział finansowo.

Równocześnie informujemy, że zmuszeni jesteśmy zaprzestać wysyłania komunikatów pocztą do wszystkich dłużników, ponieważ koszt powielenia i wysłania komunikatu równoważy, a nawet przekracza, wysokość miesięcznej składki członkowskiej, która wynosi dla członka pracującego 8 pln (w tym 3 pln na fundusz pomocy koleżeńskiej), a dla emeryta 4 pln (w tym 1,50 pln na FPK).

● Zapraszamy do naszego lokalu na spotkanie z kol. Krzysztofem Czyżewskim, który 6 października o godz. 18.00 wygłosi referat pt. Katedra krakowska – także królewska.

SEKCJE

Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza na inaugurację nowego sezonu działalności.

W dniu 22 października (środa) o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie pt. Sztuka i polityka partycypacji. O twórczości Cecylii Malik – z udziałem artystki i zaproszonych gości. Szczegóły zostaną podane w osobnym zawiadomieniu. Serdecznie zapraszamy!

Sekcja Wycieczkowa informuje, że w związku z sesjami naukowymi organizowanymi przez Oddział, zawiesza objazdy do końca roku.

WYSTAWY

● Zapraszamy 24 września (środa) o godz. 14.00 do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie na wystawę Legiony polskie 1914-1918, po której oprowadzi nas kurator p. Piotr Wilkosz.

● Z przyjemnością informujemy, że 22 września o godz. 18.00 w siedzibie naszego Oddziału otwarta zostanie wystawa zdjęć Andrzeja Stefaniuka, pt. Nowa ikonografia piękna ulicy Kanoniczej. Serdecznie zapraszamy.

SESJE

● Oddział Krakowski i Oddział Rzeszowski SHS organizują konferencję konserwatorską dedykowaną pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura, pt. Drogi i bezdroża ochrony zabytków w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku, która odbędzie się 26-27 września w salach: konferencyjnej Biblioteki Jagiellońskiej i wykładowej Instytutu Historii Sztuki. Szczegółowy program obrad zamieszczamy poniżej.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek
(Sekretarz)
Joanna Daranowska-Łukaszewska
(Prezes)

 

 

 

Program konferencji konserwatorskiej

dedykowanej pamięci Barbary Tondos i Jerzego Tura

zatytułowanej

DROGI I ROZDROŻA OCHRONY ZABYTKÓW

W POLSCE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ PO 1945 ROKU

I DZIEŃ (PIĄTEK, 26 września 2014)

Sala konferencyjna w nowej części Biblioteki Jagiellońskiej

al. Mickiewicza 22 (wejście: ul. Oleandry 3)

10.00: Rozpoczęcie obrad

10.20-11.40: Między teorią a praktyką

 • dr Jarosław Adamowicz (Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki), Czym jest dla konserwatora dzieł sztuki etyka zawodowa

 • dr Andrzej Siwek (Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Krakowie), Ochrona krajobrazu kulturowego. Fikcja czy rzeczywistość?

 • dr Andrzej Laskowski (Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Krakowie; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zakład Dziedzictwa Kulturowego i Studiów Miejskich UNESCO), Zabytek po przejściach. Pytanie o granice rejestru zabytków na przykładzie spalonego kościoła w Libuszy

 • dr hab. inż. arch. Jan Kurek, prof. PK (Politechnika Krakowska), Ranga inwentaryzacji w percepcji i nauczaniu architektury u progu XXI wieku

11.40-12.10: Dyskusja & Przerwa na kawę

12.10-13.50: Między Warszawą, Krakowem a Rzeszowem

 • dr hab. inż. arch. Andrzej Gaczoł (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków), Rozdroża wojewódzkich konserwatorów zabytków na terenie obecnego województwa małopolskiego

 • mgr Zbigniew Jucha (Rzeszów), Zachować czy wyburzyć?

 • mgr Marek Konopka (Warszawa), Idea i rzeczywistość: wczoraj i dziś Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, obecnie Oddziałów Terenowych Narodowego Instytutu Dziedzictwa

 • mgr Mariusz Czuba (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Drewniane obiekty sakralne Polski południowo-wschodniej na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

 • dr Joanna Daranowska-Łukaszewska (Stowarzyszenie Historyków Sztuki – Oddział Krakowski; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk), Stowarzyszenie Historyków Sztuki a ochrona zabytków w ostatnim półwieczu

13.50-14.20: Dyskusja

14.20-15.00: Przerwa obiadowa

15.00: Hall główny Biblioteki Jagiellońskiej:

Otwarcie wystawy „ODPOWIEDZIALNOŚĆ INTELIGENTA. Barbara Tondos i Jerzy Tur w kontrze do komunistycznej władzy” połączone z wystąpieniami na temat biblioteki podziemnej działającej w rzeszowskim mieszkaniu Barbary i Jerzego

15.40-16.20: Tamten Rzeszów

 • dr Tomasz Zaucha (Muzeum Narodowe w Krakowie), Początki służby konserwatorskiej w Rzeszowie – mieście trzeciorzędnym Galicyi”

 • mgr inż. arch. Jan Janczykowski (Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków), Prace badawcze i konserwatorskie przy fortyfikacjach zamku w Rzeszowie

16.20-17.00: Pod Tatrami

 • mgr Katarzyna Tur-Marciszuk (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie), Zakopane – problem konserwatorski

 • mgr Agata Nowakowska-Wolak (Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem; Towarzystwo Opieki nad Zabytkami – Oddział Podhalański), Działalność Barbary Tondos i Jerzego Tura w Zakopanem

17.00-17.40: U stóp Pienin i Gorców

 • dr Stanisław Kołodziejski (Narodowy Instytut Dziedzictwa – Oddział Terenowy w Krakowie), Zatopiony krajobraz warowny

 • dr Maria Godyń (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Pracowania Etnologii w Krakowie), Pamięć – miejsce – rzecz. Z etnologicznych badań społeczności wsi Maniowy

17.40-18.00: Dyskusja

18.30: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie przy ul. Rajskiej 1:

Zwiedzanie wystawy „ZABYTKI NA BEZDROŻACH. Architektura i budownictwo południowo-wschodniej Polski na fotografiach inwentaryzatorów zabytków z 2. połowy XX w.” oraz spotkanie towarzyskie połączone z projekcją filmu dokumentującego objazd konserwatorski historyków sztuki po Rzeszowszczyźnie przeprowadzony w latach 60. XX w.

II DZIEŃ (SOBOTA, 27 września 2014)

Sala im. Karola i Karoliny Lanckorońskich

w Collegium Iuridicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

ul. Grodzka 53

10.00-11.20: W mieście historycznym

 • prof. dr hab. Bogusław Krasnowolski (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Urbanistyka i architektura Biecza i Bobowej a badania Barbary Tondos i Jerzego Tura

 • prof. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków), Kierunki rozwoju urbanistyki nowożytnej w Polsce południowo-wschodniej. Geneza, modele urbanistyczne, przykłady

 • mgr inż. Janina Kadyło (Kraków), Willa – forma architektoniczna czy styl życia?

 • dr inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa (Politechnika Krakowska, Wydział Architektury, Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków), Zmiany w aranżacji placów rynkowych miast lokacyjnych w Polsce południowo-wschodniej po 1945 roku (na wybranych przykładach)

11.20-11.50: Dyskusja & Przerwa na kawę

11.50-12.50: Zabytki i polityka

 • ks. mgr Piotr Bartnik (Górzanka), Kapłan jako opiekun obiektu zabytkowego w obliczu zmian zachodzących w Kościele i państwie po 1945 roku

 • mgr Jarosław Giemza (Muzeum-Zamek w Łańcucie), Pisać los cerkiewnej sztuki w czas niepogody

 • dr Marek Grabski (Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie), Muzea na (nie)wolnym powietrzu. O skansenach, które nie powstały

12.50-13.20: Dyskusja & Przerwa na kawę

13.20-14.20: W kręgu sztuki cerkiewnej

 • mgr Bożena Figiela (Przeworsk), Zabytki architektury cerkiewnej na terenie województwa podkarpackiego po 1989 roku

 • mgr Eugeniusz Zawałeń (Archidiecezjalny Konserwator Zabytków, Kuria Metropolitalna Kościoła Greckokatolickiego w Przemyślu), Projekty konserwatorskie dla drewnianych cerkwi. Teoria i praktyka

 • mgr Paweł Sygowski (Lublin), Cerkiew w Łopience – nowe badania

14.20-15.00: Dyskusja i zakończenie obrad