Komunikat 6/2013

Wszystkim Członkom Krakowskiego Oddziału SHS oraz  Ich Najbliższym 
życzymy pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i wielu szczęśliwych chwil w roku 2014

Śpiewajcie Aniołowie,
pasterze grajcież Mu.
Kłaniajcie się Królowie,
nie zbudźcie Go ze snu.

Zapraszamy wszystkich na spotkanie opłatkowe we wtorek, 7 stycznia 2014 roku, o godz. 18.00 w lokalu Stowarzyszenia.

 

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Uprzejmie informujemy, że w środę, 15 stycznia 2014 roku odbędzie się Walne Zgromadzenie Krakowskiego Oddziału SHS. Wszystkich członków zapraszamy do lokalu Stowarzyszenia na godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18. 00 (drugi termin).

 

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza do naszego lokalu w dniu 17 stycznia (piątek) o godz. 19.00 na odczyt kol. Agaty Wójcik  Rembrandt, Norwid i „Dramat w seraju”. Próba nowego spojrzenia na „Dziewczynę w kąpieli” Pantaleona Szyndlera.

 

SEKCJA WYCIECZKOWA

Organizujemy objazd naukowy po Hiszpanii Południowej od 26 kwietnia do 13 maja 2014 roku. Niestety, nie ma już na niego wolnych miejsc, ale jeśli zaintersowanie będzie duże i zbierze się około 40 osób, objazd powtórzymy w dniach 25 sierpnia – 11 września 2014 roku. Wszelkich informacji udziela  i zgłoszenia przyjmuje Pani  Małgorzata Lisowska-Rzepecka: tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893, m.lisrzep@interia.pl.  Gorąco zapraszamy.

 

KONFERENCJE

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 26 września 2014 organizuje konferencję  naukową pt. 420-lecie powstania mennicy bydgoskiej 1594 – 2014. Wszyscy zaintersowani proszeni są o przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz ze streszczeniem referatu do 31 marca 2014 r. na adres:wojciech.slusarczyk@muzeum.bydgoszcz.pl, lub na adres: Muzeum Okręgowe im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz, z dopiskiem „Mennica bydgoska” . Szczegółowe informacje: dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62.

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu zaprasza na konferencję naukową pt. Czystość i brud. Higiena w średniowieczu, która odbędzie się w Bydgoszczy  w dniach 11 – 12 września 2014 r. Kierowana jest ona do historyków różnych specjalności – medycyny, średniowiecza, kultury i sztuki oraz archeologów i filologów, a jej celem –  znalezienie odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób do problemu higieny podchodzili ludzie w średnowieczu.
Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego i streszczenia referatu  do 15 stycznia 2014 r., na adres: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl, zhistmedpiel@cm.umk.pl, lub tradycyjnie: Zakład Historii Medycyny i Pielęgniarstwa Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz z dopiskiem „Czystość i brud”. Szczegółowe informacje: dr Wojciech Ślusarczyk, tel. 661 87 62 62. Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 300 zł.

 

VARIA

Kapituła Nagrody im. prof. Mariana Sokołowskiego przyznawanej za najlepszą pracę magisterską z historii sztuki przygotowaną na uczelni krakowskiej, w pierwszej edycji wyróżniła panią Joannę Utzig za rozprawę pt. Czternastowieczne witraże w kościele katedralnym pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku. Wybrane zagadnienia formy i treści, napisaną pod kierunkiem dra hab. Marka Walczaka w Instytucie Hist. Sztuki UJ i obronioną w r. 2012/2013. Serdecznie gratulujemy!

Nagrodę ustanowiono z inicjatywy Collegium Artium, w skład jej Kapituły wchodzą reprezentanci  Collegium Artium, Instytutu Historii Sztuki UJ,  Instytutu Historii Sztuki i Kultury  UP Jana Pawła II w Krakowie oraz Oddziału Krakowskiego SHS.  W imieniu Collegium Artium i Kapituły Nagrody bardzo dziękujemy wszystkim, którzy na jej cel ofiarowali 1% podatku. Przyniosło to łącznie 720 zł i stanowiło znaczną część całej puli.

Z przyjemnością informujemy, że w LVIII Konkursie im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa nagrody otrzymali członkowie Warszawskiego Oddziału SHS: Andrzej Leśniak za książkę Ikonofilia. Francuska semiologia pikturalna i obrazy, Warszawa 2013, Krzysztof Pijarski – (Po)nowoczesne losy obrazów. Miejsce obrazów. O fotografiach muzealnych Tomasa Strutha. Fotografia między archiwum a opowieścią. Materializm Allana Sekuli, Łódź 2013, Lidia Klein – Żywe architektury: analogia biologiczna w architekturze końca XX wieku, Emilia Olechąowicz –Maski Karola I. Angielskie widowiska dworskie i teologia polityczna oraz Magdalena Wróblewska Obrazy pamięci i wiedzy. Reprodukcje fotograficzne w archiwach i narracjach historii sztuki.

Nagrodą im. prof. dr. Jerzego Łozińskiego wyróżniony został natomiast Marcin Zgliński, również z Warszawskiego Oddziału, za działalność badawaczą, dokumentacyjną i inwentaryzacyjną na terenie Litwy i Białorusi, w ramach serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Laureatom serdecznie gratulujemy.

Przypominamy, że sekretariat Oddziału przy ulicy Starowiślnej 29/31 pracuje codziennie w godzinach 10.00-14.00, w środy zaś dodatkowo do godz. 17.30.

Informacje na temat bieżącej działalności naszego Oddziału znajdują się na stronach www.shskrakow.pl/ oraz www.shs.pl/?projects=oddzial-krakowski, a składki członkowskie prosimy wpłacać niezmiennie na konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie, Rynek Gł. 47, 30-960 Kraków, nr 77 1240 4650 1111 0000 5149 2393.

Za Zarząd:

Agnieszka Gronek
(Sekretarz)
Joanna Daranowska-Łukaszewska
(Prezes)