Komunikat 6/2018

Kraków, 15 X 2018

Wszystkich członków zapraszamy na sprawozdawczo-wyborcze

Walne Zebranie Członków Oddziału

w środę, 31 października o godz. 17. 30 (pierwszy termin) i 18.00 (drugi termin),

na którym zostanie wybrany Zarząd Oddziału na kolejną trzyletnią kadencję

oraz delegaci na Walne Zebranie Delegatów Oddziałów.


SEKCJA SZTUKI KOŚCIOŁA WSCHODNIEGO

Z przyjemnością informujemy, że w czwartek 25 października o godz. 18. 00 Igor Wieremiejuk opowie o twórczości archimandryty Zenona, jednego z najbardziej uzanych we współczesnej Rosji malarzy ikon. Na wykład zapraszamy do gmachu głównego Muzeum Narodowego w Krakowie, do Sali „U Samurajów“ (na parterze).


SEKCJA MUZEOLOGICZNA

Z dumą informujemy, że w Krakowskim Oddziale SHS rozpoczyna działalność Sekcja Muzeologiczna. We wtorek, 13 listopada o godz. 18.00 wykład inaugurujący pt. ”Musaeum Polonicum, czyli rzecz o polskim muzeum narodowym” wygłosi dr Barbara Ciciora, kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie, adiunkt w Instytucie Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W czasie spotkania omówione zostaną geneza i cele powstawania w Europie i w Polsce muzeów narodowych. Zapraszamy do siedziby Krakowskiego Oddziału SHS (ul. Starowiślna 29/31).


Przypominamy, że długotrwałe niepłacenie składek jest powodem do skreślenia z listy członków SHS.

Proponujemy dłużnikom raty, możliwość negocjacji oraz możliwość częściowego umorzenia długu w szczególnych przypadkach.