Komunikat 5/2019

Kraków, 30 IX 2019

Z żalem informujemy, że w sierpniu odeszli z naszego grona Koledzy

Danuta Józefikowa, Członek Honorowy SHS
i
Aleksander Jaśkiewicz, jeden z nestorów naszego Oddziału


WYSTAWY
Dnia 9 X (środa) o godz. 14.00 zapraszamy do wspólnego zwiedzania wystawy Porcelana miśnieńska w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, po której oprowadzi nas kol. Dorota Gabryś. Zbiórka na dziedzińcu.

Dnia 23 X (środa) o godz. 14.00 zapraszamy do zwiedzania wystaw Wyspiański. Skarby ze Lwowa i Skarbiec Wyspiańskiego w Muzeum Narodowym, po których oprowadzi nas kol. Magdalena Laskowska. Zbiórka w holu Gmachu Głównego MNK.


KONFERENCJE
Muzeum Narodowe oraz Instytut Historii Sztuki UJ w r. 2020 organizują konferencję w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego. Poniżej informacja od Organizatorów
Międzynarodowa konferencja naukowa w stulecie urodzin prof. Lecha Kalinowskiego Magistro et amico – in memoriam. 17.-18.10.2020, Kraków
Naszym zamierzeniem jest przedstawienie znaczenia Profesora dla krakowskiego środowiska historyków i konserwatorów sztuki jak również refleksja nad postępem badań w zakresie problemowym, który szczególnie zaprzątał Profesora (tradycja antyczna, sztuka romańska w Polsce, rzeźbione Piety gotyckie).
Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów w języku polskim lub w językach kongresowych do wygłoszenia na konferencji wraz ze streszczeniem o objętości 3000-4000 znaków do 15 października 2019 na adres mailowy Sekretarza Komitetu Organizacyjnego Konferencji,
dr Kamilli Twardowskiej – ktwardowska@mnk.pl


VARIA
Z radością informujemy, że udało się doprowadzić do końca podjętą przez nasz Oddział wespół z Oddziałem Rzeszowskim SHS sprawę druku materiałów z sesji i wspomnień poświęconych Barbarze Tondos i Jerzemu Turowi. Publikacja czeka na wycenę i wkrótce będzie ją można nabywać.

Serdecznie dziękujemy kilkorgu wielkich dłużników za uregulowanie zaległości składkowych. Pozostałych prosimy o spłacanie zadłużenia, które można rozkładać na raty. W najbliższym czasie czeka nas remont lokalu. Wszystkim Członkom przypominamy, że przynależność do SHS wiąże się z powinnością opłacania bardzo niewielkich składek członkowskich. Obecnie miesięczna składka wnoszona przez emerytów nie pokrywa kosztów jednego listu wysyłanego pocztą tradycyjną.

Informujemy, że od 1 października nasz sekretariat wraca do popołudniowych dyżurów we środy.


Program LXVIII Ogólnopolskiej Sesji SHS W obliczu przemian i nowej rzeczywistości. Sztuka lat 1919-1939. Obrady w siedzibie ASP ul. Wojska Polskiego 121:
Aula Centrum Promocji Mody (CPM, I p.), Kino 3D Centrum Nauki i Sztuki (CNiS, II p.)
21 listopada (czwartek), gmach ASP, Aula CPM
9.00 otwarcie sesji
prof. Wojciech Włodarczyk, prezes SHS, prof. Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor ASP w Łodzi,
dr Łukasz M. Sadowski, prezes OŁ SHS
9.30-10.30
prof. Andrzej K. Olszewski referat inaugurujący
Irena Kossowska (Toruń)
Polski neohumanizm lat 30.: oryginalność czy emulacja obcych idei?
Krzysztof Cichoń (Łodź)
Nieadekwatność ujęć chronologiczno-liczbowych wobec ludzkiego doświadczenia sztuki
10.30-11.00 przerwa kawowa
11.00-12.20
Michał Pszczółkowski (Gdańsk)
W drodze ku nowoczesności. Funkcjonalizm na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej
Jakub Lewicki (Warszawa)
Tradycja czy nowoczesność. Procesy modernizacyjne lat 1919-39 na przykładzie Pokucia i Woj.Stanisławowskiego
Inna Abramiuk (Łuck)
Architektura międzywojennego Kowla: cechy, kierunki, osobliwości
Anna Tejszerska uSJK (Lublin)
Między „narodowym” a „międzynarodowym” Środowisko architektów związanych z Politechniką Lwowską i jego udział w kształtowaniu oblicza miasta w dwudziestoleciu międzywojennym
12.20-12.50 przerwa kawowa
12.50-13.50
Krzysztof Stefański (Łodź)
Piękne dzielnice, piękne kamienice…
Piotr Gryglewski (Łodź)
W poszukiwaniu tożsamości historycznej. Obraz zabytków architektonicznych na terenie woj. łódzkiego w l. 1919-39
Agata Wereszczyńska (Łodź)
Międzywojenna twórczość Władysława Sowickiego w kontekście polskiej sztuki stosowanej
13.30 – 15.00 przerwa obiadowa
15.00-16.20
Józef Tarnowski (Gdańsk)
Geneza zwrotu antynaturalistycznego w polskim malarstwie okresu międzywojnia
Agnieszka Janczyk (Krakow)
Wawel między tradycją a nowoczesnością – dekoracja plastyczna sal zamku w l. 1925-1939
Wioleta Pieńkowska-Kmiecik (Gdańsk)
„Polskie Niebo” w międzywojennym Gdańsku
Łukasz Rozmarynowski (Poznań)
Leon Chwistek artysta a Polska Szkoła Matematyczna
16.20-17.00 dyskusja
Holl – galeria ASP (parter| Centrum Promocji Mody)
18.00
Ogłoszenie wyników konkursów im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa, im. prof. Jerzego Łozińskiego,
im. prof. Kingi Szczepkowskiej-Naliwajek i wręczenie nagród
Spotkanie koleżeńskie
22 listopada (piątek), gmach ASP (Aula CPM i Kino 3D CNiS)
9.00-10.00
Aula
Ewa Rybałt (Lublin)
Polacy, Żydzi, Ukraińcy – wokoł lwowskiej grupy „Artes“
Aneta Borowik (Katowice)
“Perła w koronie” – architektoniczny mecenat państwowy na Gornym Śląsku w okresie międzywojennym
Maria Zwierz (Wrocław)
Uwagi Edgara Norwertha o architekturze wystawienniczej i wystawie WUWA we Wrocławiu w 1929 roku
Kino 3D
Izabella Powalska (Łodź)
Wyzwania nowoczesności. Kobiety – artystki w międzywojennej Łodzi
Łukasz Grzejszczak (Łodź)
Szkolnictwo Plastyczne w Łodzi 1918-1939
Magdalena Kasa (Warszawa)
„Małżeństwo z rozsądku”. O kawiarni Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie
10.00-10.20 przerwa kawowa

10.20-11.20
Aula
Lejła Chasjanowa (Moskwa)
Reewakuacja mienia polskiego z Rosji 1919-1921

dr Monika Kuhnke (Warszawa)
Dyplomacja i sztuka w okresie międzywojnia. Działania MSZ RP dla promocji sztuki polskiej za granicą
Błażej Ciarkowski (Łodź)
Jak budowano „Polskę Środziemnomorską”. Architektoniczne związki II Rzeczypospolitej i faszystowskiej Italii
Kino 3D
Anna Kroplewska-Gajewska (Toruń)
Intencje patriotyczno-artystyczno-społeczne wystawiennictwa w Toruniu w latach 1920-1939
Barbara Chojnacka (Bydgoszcz)
Od bydgoskiej „Zachęty” do Salonów Bydgoskich. Towarzystwa, związki i grupyartystyczne w latach 1921- 1939
Elżbieta Fuchs (Łodź)
Nowa przestrzeń dla sztuki współczesnej. Miejska Galeria Sztuki w Łodzi w latach 1924-1939
11.20-12.00 przerwa kawowa
12.00-13.00
Aula
Elena Yakhnenko/ Яхненко/ Jachnienko (Moskwa)
Some Tendencies in the Development of European Poster in the 1920-1930s, Poland – Russia/
Piotr Fiuk (Szczecin)
Nowoczesna architektura w krajobrazie starych miast w Polsce dwudziestolecia międzywojennego
― na tle europejskiej nurtów modernizacji miast historycznych
Ewa Kalnoj-Ziajkowska (Warszawa)
Wielorodzinne domy mieszkalne dla oficerów i podoficerów, wzniesione na potrzeby Funduszu Kwaterunku Wojskowego na terenie II Rzeczypospolitej w latach 1927 – 1939. Współpraca architektów i urbanistów z Państwem w poszukiwaniu formy nowych, prototypowych mieszkań
Kino 3D
Eleonora Jedlińska (Łodź)
Symboliczność portretu Neue Sachlichkeit – renesansowy cytat i fotografia
Katarzyna Nowakowska-Sito (Warszawa)
Lata 30. Sztuka w kryzysie czy poszukiwanie nowego początku?
Aneta Pawłowska (Łodź)
Inspiracje sztuką Czarnej Afryki w polskiej sztuce okresu międzywojennego
13.00-13.20 przerwa kawowa
Aula
13.20-15.20
Irmina Gadowska, Agnieszka Świętosławska (Łodź)
„Na starcie odrodzenia sztuki w Łodzi”? Tworczość artystow z grupy „Start” wobec sztuki nowoczesnej
Monika Nowakowska (Łodź)
Wacław Dobrowolski – portrecista łodzian. Łodzki epizod życia i tworczości malarza i rysownika z Kresow
Adam Drozdowski (Łodź)
Moda i modernizm. Kształtowanie wizerunku nowoczesnej kobiety w Łodzi w latach 30. XX w.
15.20-16.00 dyskusja 16.00 zamknięcie sesji