Komunikat 4/2015

Kraków, 22 06 2015

Z żalem żegnamy zmarłego w Krakowie

profesora Michała Rożka.

 

Informujemy, że na czas wakacji zawieszamy popołudniowe dyżury sekretariatu we środy. Równocześnie przypominamy, że sekretariat Oddziału przy ulicy Starowiślnej 29/31 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00.

Następny komunikat ukaże się na początku września.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom serdecznie życzymy udanych wakacji.

 

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

Sekcja Sztuki Nowoczesnej dziękuje p. Wiesławowi Dylągowi oraz członkom Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki IHS UJ, pp. Robertowi Domżalskiemu, Kindze Burek, Małgorzacie Fiedurek, Indze Ginalskiej, za organizację i udostępnienie w kwietniu br. wystawy „Krzyże” Witolda Urbanowicza.

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

W poniedziałek 29 czerwca o godzinie 14.00 zapraszamy na zwiedzanie ogrodów królewskich na Wawelu. Oprowadzi nas koleżanka Katarzyna Ziółciak. Zbiórka koło budynku nr 5.

 

KONFERENCJE

Przypominamy, że tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja SHS Historia sztuki na co dzień odbędzie się w Poznaniu w dniach 26-28 listopada 2015 r.

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie zapraszają do udziału w konferecji pt. Sztuka polska na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1981. Obrady odbędą się w dniach 16-18 listopada br. w Warszawie, w Muzeum Architektury i Muzeum Narodowym. Propozycję wystąpień można wysyłać na formularzu zgłoszeniowym do końca sierpnia. Formularz i szczegółowe informacje znajdują się między innymi na stronie www.historiasztuki.uni.wroc.pl/konferencje.html. W imieniu organizatorów zapraszamy.

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej i Komisja Urbanistyki i Architektury Oddział PAU zapraszają na XXII konferencję naukową w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej pt. Znaczenie parków miejskich w kompozycjach krajobrazowych. Organizatorzy proszą zainteresowanych o przysłanie do 29 czerwca karty zgłoszeniowej z 1/2 – stronicowym streszczeniem na adres e-mail: konferencjaogrodowa@o2.pl, a do 20 września 2015 r. maszynopisu referatu i opłaty w wysokości 340 zł + VAT. Obrady będą miały miejsce w dniach 28-30 października w Krakowie, w budynku „Kotłowni” Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

W imieniu organizatorów konferencji naukowej Przestrzeń mieszkańców i turystów po rewitalizacji miasta informujemy, że termin obrad został przesunięty na 28 września br. 2015 r., w związku z czym zgłoszenia udziału można przesyłać do 7 września. Przypominamy, że konferencja ta organizowana jest przez Wydział Turystyki w Kłodzku Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.pwsz.com.pl/?Page=1027

 

VARIA

Zarząd przypomina, że ze względu na różne kłopoty Kolegów, od dawna nie skreślamy dłużników automatycznie, prosimy natomiast o pisemną rezygnację z członkostwa w SHS. Przypominamy również, że istnieje możliwość spłacenia zaległych składek w ratach. O co, nie tracąc nadziei, niezmiennie prosimy.