Komunikat 4/2021

Kraków 14 XII 2021

 

Wierzysz, że się Bóg zrodził
w betlejemskim żłobie,
Lecz biada ci,
jeżeli nie zrodził się w tobie.

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM i KOLEGOM
ŻYCZYMY ŚWIĄT PEŁNYCH RADOŚCI
i NOWEJ NADZIEI w ROKU 2022

 

 

 


LAUREACI KONKURSÓW SHS

Jury konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace naukowe młodych historyków sztuki w roku 2021 w składzie:
prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz, prof. dr hab. Maria Poprzęcka (przewodnicząca), prof. dr hab. Szczęsny Skibiński, prof. dr hab. Antoni Ziemba przyznało cztery wyróżnienia po 5000 pln:
w kategorii prac publikowanych:
dr Alinie Barczyk (Oddział Łódzki) za pracę rezydencje rodu Mniszchów w czasach saskich. Historia i treści ideowe architektury
w kategorii prac niepublikowanych :
dr Katarzynie Oczkowskiej (Oddział Krakowski) na pracę Brak. Zagadnienie nieobecności w trzech cyklach fotograficznych polskich artystek z lat 1997-2010
dr Magdalenie Staręga (Oddział, Gdański) za pracę Architektura w Gdańsku w latach 1793-1862
dr Katarzynie Annie Wojtczak (Oddział Gdański) za pracę Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska

W konkursie im. Jerzego Z. Łozińskiego nagrodzono:
kol. Renatę Słoma ( z Oddziału Warszawskiego ) za książkę Katalog fotografii ze zbioru Aleksandra Czołowskiego.


WYSTAWY

Z przyjemnością i zainteresowaniem obserwujemy zmianę profilu działalności zaprzyjaźnionej Galerii „Zderzak“, która zwróciła się w stronę sztuki dawnej, głównie do malarstwa florenckiego i weneckiego, ale także z innych ośrodków europejskich, zamieniając się w Kunstkamerę przezentującą dzieła m.in. Bernardo Daddiego, Maestro della Misericordia, Giovanniego del Biondo, Neri di Bicci, Wita Stwosza, Mistrza Śląskiego, Mistrza z Gandawy, Vittore Carpaccia, Francesco Bissola, Jana Wellensa de Cock. Obecnie przedstawia ekspozycję:

MISTRZOWIE DAWNI wieki XIV-XVI
Wystawa potrwa do 26 III 2022, Galeria czynna od wtorku do soboty w godz.12-17:00. Wizyty tylko po umówieniu.
Galeria Zderzak, Aleja Słowackiego 58/10, 30-004 Kraków
tel. 0048 12 257 56 34
www.zderzak.pl, zderzak@zderzak.pl


ZAPROSZENIA

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zaprasza do swej siedziby na referaty:
21 XII 2021, dr hab. Mateusz Wyżga, prof. Uniwersytetu Pedagogicznnego im. KEN w Krakowie przedstawi referat Bieda w dawnym Krakowie

28 XII 2021, dr Jacek Zinkiewicz z Muzeum Krakowa wygłosi odczyt Mieszkańcy baszt krakowskich w okresie staropolskim

Konferencje:
Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej TRASOWANIE MIASTA. SAMOCHODOWE ARTERIE KOMUNIKACYJNE A URBANISTYCZNE OTOCZENIE ZABYTKOWE WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO, która odbędzie się w dn. 9-10 czerwca 2022 r. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania referatów interdyscyplinarnych. Konferencja będzie miała charakter stacjonarny, a w razie konieczności zdalny. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 STYCZNIA 2022 r. W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem kaliszconference2022@gmail.com


INFORMACJE STOWARZYSZENIOWE

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
w związku z sytuacją epidemiczną nadal nie będziemy organizować spotkań w naszym lokalu, bo nie jesteśmy w stanie spełnić wymogów bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że w nowym, 2022 roku, uda się powrócić do tradycyjnych form działalności.

Biuro Oddziału nadal będzie czynne w poniedziałki i czwartki w godzinach 11.00-14.00. Zapraszamy wszystkich chętnych do opłacenia składek oraz potrzebujących potwierdzenia legitymacji członkowskich. W sprawach pilnych można porozumiewać się mailem.

Przypominamy, że z powodu pandemii sytuacja materialna Stowarzyszenia uległa znacznemu pogorszeniu, sytuację utrudnia też prowadzony w kamienicy Fukiera niezbędny, a kosztowny remont instalacji i dachu. W związku z tym bardzo prosimy o opłacanie składek na bieżąco i możliwie szybkie regulowanie zaległości.

Nadal rozsyłamy komunikaty jedynie drogą mailową. Prosimy wszystkich otrzymujących je członków, aby w miarę możliwości informowali te Koleżanki i Kolegów, którzy nie mają maili. W związku z kosztami korespondencji wysyłanej drogą pocztową, planujemy całkowicie zaprzestać rozsyłania komunikatów w wersji papierowej, ponieważ nie pozwala na to wysokość składki członkowskiej, zwłaszcza w naszym Oddziale, gdzie jest wielu emerytów. Wszystkich Członków, którzy tego jeszcze nie zrobili, prosimy o podanie adresów mailowych. Tych, którzy nie mają adresów mailowych, prosimy o kontakt z biurem Oddziału.

Za Zarząd:
Sekretarz: Agnieszka Gronek
Prezes: Joanna Daranowska-Łukaszewska