Komunikat 3/2016

Kraków, 21. 03. 2016

2

WSZYSTKIM KOLEŻANKOM I KOLEGOM ŻYCZYMY RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKIEJ NOCY

DOROCZNA OGÓLNOPOLSKA SESJA SHS
Tegoroczna LXIV Ogólnopolska Sesja Historyków Sztuki: Migracje odbędzie się w Warszawie w dniach 24-25 listopada 2016 r. Komitet naukowy: prof. dr hab. Lechosław Lameński, prof. dr hab. Iwona Luba, prof. dr hab. Jakub Sito, prof. dr hab. Joanna Sosnowska. Komitet organizacyjny (Oddz. Warszawski SHS): dr Artur Badach, dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera, dr Anna Czyż.
Organizatorzy oczekują zarówno referatów syntetycznych jak i analitycznych, poświęconych migracjom artystycznym, zwłaszcza w kontekście wpływu tego zjawiska na środowiska lokalne. Zgłoszenia zawierające skrót wystąpień (maksymalnie 1 strona) wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją należy przesyłać do 15 maja 2016 r., zostaną one poddane trybowi konkursowemu. Aplikacje nie zawierające skrótu nie będą brane pod uwagę. Zgłoszenia prosimy kierować na adres mejlowy: aniaczyz@poczta.onet.pl, ow.shs@shs.pl lub pocztą tradycyjną na adres Oddziału Warszawskiego SHS.
Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ
Sekcja Sztuki Nowoczesnej zaprasza do naszego lokalu w dniu 27 kwietnia (środa) o godz. 18.00 na wykład dr Diany Wasilewskiej (UP w Krakowie, Wydział Sztuki), która przedstawi temat: Recepcja włoskiego faszyzmu w polskiej krytyce artystycznej lat 30.

SEKCJA WYCIECZKOWA
Sekcja Wycieczkowa organizuje w dniach 10-13 listopada 2016 wyjazd do Norymbergi na wystawę z okazji 700 – lecia urodzin Karola IV Luksemburskiego (1316–1378), króla czeskiego i cesarza rzymskiego narodu niemieckiego. Bawarsko-czeska wystawa przedstawi Karola IV jako nadzwyczajną osobistość europejskiej historii politycznej i kulturowej. Osoba Karola IV będzie zaprezentowana na kulturowo-historycznym tle epoki, przez 140 eksponaty z dziedziny sztuki i rzemiosła oraz kulturalno-historycznym dokumentom archiwalnym, wypożyczonym z wielu europejskich muzeów a także kolekcji prywatnych
Uwaga : Wyjazd w godzinach południowych 13 lub 14
Szczegóły w następnym komunikacie !!!!!
Cena :
Przy 30 os. dla członków SHS 650zł+205€ dla niezrzeszonych 670zł+205€
przy 40 os. dla członków SHS 490zł+190€ dla niezrzeszonych 510zł+190€
Koszt wycieczki zostanie przeliczony na złotówki wg kursu sprzedaż Reiffeisen Bank we wrześniu 2016 roku

Cena zawiera :
3 noclegi w hotelach*** śniadania i obiadokolacje
autokar Mistral
ubezpieczenie NNW i KL
opiekę pilota
Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub 606 120 893 m.lisrzep@interia.pl
 
KONFERENCJE
W dniach 24-25.10. odbędzie się międzynarodowa konferencja Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii Uniwersytetu Kard. S. Wyszyńskiego, zatytułowana Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Architektura jako element krajobrazu. Konferencja będzie poświęcona roli architektury w kreacji, uwydatnieniu i zachowaniu krajobrazów kulturowych. Propozycje referatów z abstraktami (maksimum 350 słów) prosimy nadsyłać do dnia 31 maja 2016 r. na adres: pche6conference@gmail.com. Szczegóły: pche6.wordpress.com. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 
VARIA
Zarząd Główny SHS tworzy archiwum wydawnictw Stowarzyszenia, w związku z tym poszukujemy następujących tytułów wydanych przez nasz Oddział lub przy jego współpracy:
Sztuka baroku, 1991
Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, 1994
Sztuka XVII wieku w Polsce, W-wa 1994
Sztuka Kresów Wschodnich, 1994
Między gotykiem a barokiem. Sztuka Krakowa XVI i XVII wieku, 1997
Redakcja rocznika „Folia Historiae Artium. Seria Nowa” informuje, że po kilkuletniej przerwie ukazał się nowy, trzynasty już tom tego czasopisma, w nieco zmienionej, atrakcyjnej szacie graficznej. Można w nim znaleźć artykuły o witrażach katedry we Włocławku, sklepieniu chóru katedry na Wawelu, nagrobku Władysława Jagiełły, arrasach wawelskich, ikonografii świętych władców w Europie Środkowej oraz o programie treściowym kościoła św. Anny w Krakowie, a także wspomnienie o śp. profesorze Mieczysławie Porębskim.
Czasopismo można zamówić w Wydawnictwie Polskiej Akademii Umiejętności, ul.Sławkowska 17, 31-016 Kraków; tel.: 12 424-02-02, 12 424-02-12; fax: 12 422-54-22; e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl).