Komunikat 3/2015

Kraków 11.05.2015

Z najgłębszym żalem żegnamy

prof. Klementynę Żurowskąprof. Jerzego Gadomskiego

mistrzów i przyjaciół wielu z nas, wieloletnich, wiernych i serdecznych członków

Oddziału Krakowskiego SHS. Z żalem przyjęliśmy również wiadomość o śmierci

kol. Marii Dayczak Domanasiewiczkol. Jacka Fołtyna,

z naszego Oddziału oraz kol. Zofii Krzymuskiej Fafius

nestorki Oddziału Szczecińskiego.

W kwietniu pożegnaliśmy pana Franciszka Szydlaka,

przewodnika z zamku Dunajec w Niedzicy.

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI ŚREDNIOWIECZNEJ

Sekcja Sztuki Średniowiecznej wraz z Instytutem Historii Sztuki UJ zapraszają 20 maja 2015, w środę, o godz. 18.00 na prezentację publikacji pt. Monumentalne zespoły Kolegium Apostolskiego na terenie dawnego państwa zakonnego w Prusach.

Podczas spotkania autor książki, dr Juliusz Raczkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) przedstawi główne wątki badawcze pracy. Na spotkaniu można będzie zakupić książkę w cenie promocyjnej.
Miejsce: Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków, ul. Grodzka 53, sala nr 40.
 

SZTUKA NA KÓŁKACH

Zakończył się pierwszy etap Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2014, organizowanego przez Muzeum Historii Polski. W tegorocznej edycji konkursu nadesłano blisko 200 zgłoszeń z całej Polski, spośród których jurorzy wybrali 15 najważniejszych – ich zdaniem – projektów w trzech kategoriach: „Wydarzenie”, „Wystawa” oraz „Edukacja i multimedia”. Wśród wybranych projektów znalazła się wystawa MADE IN POLAND w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, której autorką była Katarzyna Wydra, przedstawicielka krakowskiego oddziału SHS. Bardzo prosimy o oddanie głosu na tę wystawę w drugim etapie konkursu. Aby wziąć udział w głosowaniu należy wejść na stronę www.whr.muzhp.pl (tam także więcej informacji o wystawie). Głosowanie trwa do 20 maja. Dziękujemy!

Jednocześnie informujemy, ze wystawa MADE IN POLAND otrzymała wyróżnienie w konkursie SYBILLA 2014 w kategorii wystaw historycznych. W tym samym konkursie wyróżniono także w kategorii edukacja program KOD ARCHITEKTURY, przy którym współpracowały autorki SZTUKI NA KÓŁKACH, projektu realizowanego przez krakowski oddział SHS.

Tegoroczna VII edycja SZTUKI NA KÓŁKACH rusza już w maju. Będzie realizowana dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem warsztaty edukacyjne odbędą się w 23 miejscowościach. Szczegóły na www.sztukanakolkach.pl
 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

Zapraszamy na wystawę ”W przestrzeni smoka. Sztuka chińska w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie”, po której w dniu 20 maja o godz. 14.00 oprowadzą nas jej kuratorki pp. Beata Pacana i Beata Romanowicz.
 

KONFERENCJE

Z przyjemnością informujemy, że Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie, Biblioteką Jagiellońską oraz Akademią Sztuk Pięknych w dniach 2-3 marca 2016 roku planuje zorganizować drugą edycję konferencji naukowej „O miejsce książki w historii sztuki, pod tytułem Państwo i Kościół. W rocznicę chrztu Polski”.

Tematyka obrad nadal dotyczyć będzie książki artystycznej i jej wpływu na inne dziedziny sztuki. Jednak 1050. rocznica chrztu Polski pozwoliła na uszczegółowienie zagadnień, które tym razem przedstawiamy prelegentom do naukowej refleksji. Przedmiotem badań będą zatem wzajemne stosunki między Państwem i Kościołem odzwierciedlone w sztuce książki. W kręgu zainteresowań mogą znaleźć się, dla przykładu: wizerunki królów w księgach religijnych i świętych patronów w dokumentach państwowych, książki dewocyjne z cudownymi obrazami-palladiami miast i Ojczyzny, ryciny książkowe ukazujące królewskie nekropolie, gloryfikacje postaci życia publicznego, sakralizację uroczystości państwowych lub udział monarchów w obrzędach liturgicznych, motywy religijne zdobiące druki urzędowe i prace historyczne, ekslibrysy dostojników kościelnych i państwowych. Dużo interesujących informacji mogą przynieść także badania nad szatą graficzną podręczników do nauki historii i religii, lektur szkolnych i patriotycznych, ale też zbiorów homiletycznych, mów pogrzebowych, tekstów panegirycznych i apoteoz. Dodatkowo, spośród motywów upiększających książkę chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na ekslibrys, gdyż w roku 2016 przypada 500. rocznica powstania najstarszego w Polsce i w Europie znaku własnościowego, biskupa wrocławskiego, Macieja Drzewickiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przysyłanie propozycji wystąpień wraz z krótkim opisem (do 500 znaków) do 31 października 2015 roku na adres mailowy: a.gronek@uj.edu.pl lub mlaskowska@muzeum.krakow.pl, jak też tradycyjnie do Oddziału Krakowskiego SHS, ul. Starowiślna 29-31, 31-008 Kraków.

Wygłoszone referaty planujemy opublikować na początku roku 2017, dlatego też po obradach, będziemy prosić o przygotowanie tekstów do 15 znormalizowanych stron maszynopisu z dodatkiem najwyżej 6 zdjęć (wydruk + wersja elektroniczna: do 36 tys. znaków, Microsoft Word (6,7), Times New Roman, rozmiar czcionki 12, przypisy dolne, zdjęcia w PDF, JPG), ze skorowidzem osób oraz jednostronicowym streszczeniem w języku angielskim (do 1800 znaków) i przesłanie ich na wskazane wyżej adresy do końca maja 2016 roku. Niniejszym informujemy, że koszty przejazdu i noclegów ponoszą uczestnicy konferencji. Zapewniamy pomoc w rezerwacji miejsca w hotelu. Zapraszamy serdecznie do udziału!
 

Równocześnie miło nam poinformować, że nakładem Collegium Columbinum, ukazały się materiały z pierwszej edycji konferencji „O miejsce książki w historii sztuki”.
Przypominamy, że w dniach 21-23.05.2015 w Krakowie odbędzie się konferencja naukowa pt. Sztuka w kręgu krakowskich franciszkanów i klarysek. W imieniu organizatorów, Instytutu Historii Sztuki UJ i Klasztoru Ojców Franciszkanów serdecznie zapraszamy. Szczegółowy program można znaleźć na stronie Instytutu: www.ihs.uj.edu.pl
Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej przy Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zapraszają na konferencję Wystawy i konkursy sztuki religijnej w XIX–XX wieku, która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 5-6 listopada 2015 roku. Zgłoszenia należy przesyłać do 20 maja 2015 r. Na adres cdwszs@univ.rzeszow.pl, a do 20 czerwca – zarys proponowanego wystąpienia (ok. 1000 znaków). Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Zapewnione są noclegi oraz wyżywienie.
 

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego i Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie we współpracy z Muzeum Architektury oraz Muzeum Narodowym we Wrocławiu zapraszają do udziału w konferencji Sztuka polska na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1981, która odbędzie się, 16-18 listopada 2015. Zgłoszenia można przesyłać na adres ziemie.odzyskane2015@gmail.com lub za pośrednictwem strony internetowej PISnSŚ www.world-art.pl do 30 sierpnia 2015 roku. Wysokość wpisowego wynosi 150 zł., dla doktorantów 75 zł.
 

Przypominamy, że w dniach 20-21 października 2015 r. odbędzie się w Kielcach ogólnopolska konferencja pt. Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, której organizatorami są:  Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Zakład Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej UJK w Kielcach i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Informujemy, że do pierwszej edycji naszej sesji zgłosiło się 25 referentów z różnych uczelni, muzeów i placówek naukowo-badawczych. Kontakt: piotr.rosinski@ujk.edu.pl, karolina.wicha@ujk.edu.pl.

 

KONKURSY

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatury do IX Konkursu im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa na prace członków SHS poniżej 35 roku życia (prace publikowane w l. 2015 i 2014, w przypadku publikacji w czasopiśmie obowiązuje data jego wydrukowania, a nie data nominalna. Prace magisterskie brane są pod uwagę, jeśli ukazały się w całości, części lub streszczeniu).

Do 30 czerwca można nadsyłać kandydatury do Nagrody im. Profesora Jerzego Łozińskiego w r. 2015, za prace naukowe z historii sztuki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem prac dokumentacyjnych i katalogowych.
 

VARIA

Miło nam poinformować, że kol. dr Beata Biedrońska-Słotowa z naszego Oddziału została uhonorowana Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.
Uroczystość wręczenia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego odbędzie się 23 maja br. o godz. 12.00 w kaplicy p. w. Nawiedzenia i Zwiastowania NMP w Dalewicach.