Komunikat 2/2017

Kraków, 1. 03. 2017

Prace Oddziału Krakowskiego SHS

SEKCJA SZTUKI NOWOCZESNEJ

W dniach 17-18 marca (piątek -sobota) odbędzie się II Seminarium Krakowskie im. prof. Mieczysława Porębskiego którego tematem są Kontrowersje wokół pomników. Celem spotkania jest wieloaspektowa refleksja nad funkcją i formą pomnika. Zapraszamy na obrady do Instytutu Historii Sztuki UJ ul. Grodzka 53. Początek seminarium godzina 10:00 (piątek- sala nr 39 – Lanckorońskich, sobota – sala nr 40). Szczegółowy program do wglądu w biurze Oddziału i pod linkiem: program II Seminarium krakowskie.

 

WSPÓLNE ZWIEDZANIE WYSTAW

środę 15 marca o godz. 14.00 Panie Beata Pacana i Beata Romanowicz oprowadzą nas po wystawie ”ONNA – piękno, siła, ekstaza” prezentowanej w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie. Zbiórka w hallu Gmachu Głównego.

 

KONFERENCJE

LXVI ogólnopolska sesja naukowa Stowarzyszenia Historyków Sztuki
SZTUKA POGRANICZY
Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, 16-17 listopada 2017 roku

Komitet organizacyjny:
prof. dr hab. Lechosław Lameński (lamenski@wp.pl)
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur (elamazur@kul.pl)
dr Marcin Pastwa (mpastwa@kul.pl)

Konferencja odbędzie się pod patronatem Miasta Lublin i przy współpracy Instytutu Historii Sztuki KUL.

Zgłoszenia, zawierające skrót wystąpień wraz z danymi kontaktowymi i afiliacją (formularz dołączony jest do listu intencyjnego) prosimy przesłać do 15 maja 2017 r. na adres mailowy: paragone@kul.pl (oficjalna skrzynka pocztowa Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej KUL) lub pocztą na adres:

Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej
Instytut Historii Sztuki KUL
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
z dopiskiem sztuka pograniczy – zgłoszenie.
Zgłoszenia zostaną poddane trybowi konkursowemu.
Harmonogram prac organizacyjnych:
do 15 maja 2017 r. – termin nadsyłania zgłoszeń,
do 15 czerwca 2017 r. – rozesłanie informacji o przyjęciu zgłoszeń,
do 15 września 2017 r. – wstępny program konferencji,
do 15 października 2017 r. – ostateczny program konferencji,
16-17 listopada 2017 r. – sesja SZTUKA POGRANICZY.
Udział w sesji jest bezpłatny a referentom zapewnione zostaną noclegi.
Przewidywana jest publikacja zredagowanych materiałów z konferencji w formie recenzowanej mono­grafii naukowej.
Zapraszamy do Lublina!

 

Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi wraz z Katedrą Historii Sztuki UŁ i Łódzkim Oddziałem SHS zapraszają do udziału w konferencji Miasto postindustrialne i jego dziedzictwo w XXI wieku. Ochrona-Konserwacja-Rewitalizacja, która odbędzie się 11-14 października 2017 roku. Propozycje referatów z abstraktem można zgłaszać do 10 marca na adres: konferencja2017@cmwl.pl

Koło Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Wolsztyn zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konfrencji Naukowej pt. W kręgu siedzib ziemiańskich. Architektura rezydencjonalna zachodnich ziem dawnej Rzeczypospolitej w latach 1800-1918, która odbędzie się 18-19 maja 2017 w Muzeum Roberta Kocha w Wolsztynie. Organizatorzy proszą o przesyłanie propozycji wystapień do 15 kwietnia na adres: konferencja.wolsztyn2017@gmail.com

VARIA

Przypominamy, że na stronie Stowarzyszenia Historyków Sztuki
www.shs.pl/biblioteka/katalog/
można korzystać z katalogu Biblioteki im. Jana Białostockiego.